Zutphen graaft Noorderhaven uit voor recreatievaart

467

De gedempte Noorderhaven van Zutphen wordt weer water. De Europese Unie stelt 500.000 euro subsidie ter beschikking voor het uitgraven van de haven en een directe verbinding naar de IJssel. In tegenstelling tot vroeger krijgt de nieuwe Noorderhaven een recreatieve functie.

De Noorderhaven gaat met de IJsselkade en de oude Vispoorthaven één geheel vormen als havenfront van de oude stad. Rondom de haven zijn woningen, commerciële en horecafuncties gepland. Zutphen graaft Noorderhaven uit voor recreatievaartUit onderzoek blijkt dat er vraag is naar ligplaatsen voor kortdurende bezoeken. Er komen daarom vijftig ligplaatsen en ruimte voor dagtourvaart.

Voor het aanleggen van de Noorderhaven moet een hectare grond worden afgegraven. Verder worden damwanden aangelegd, een groen talud en omliggende wegen, en wordt een aantal strekdammen en een stuk uiterwaarde hersteld.

Uit 1881
De Noorderhaven werd in 1881 gegraven, na de aanleg van de spoorverbinding Arnhem-Deventer in 1864 en de ontmanteling van de Zutphense vestingwerken na 1874. Toen de haven in de jaren zeventig van de vorige eeuw zijn economische functie had verloren, werd de haven gedempt. (Bron: Provincie Gelderland)

Reageren op dit bericht kan onderaan deze pagina
Volg ons ook op Twitter of neem een abonnement op de nieuwsbrief