‘Zuid-Nederlands transport zwaar getroffen door hogere accijns’

642

De Zuid-Nederlandse transportsector krijgt door de verhoging van de brandstofaccijnzen zware klappen te verduren. De Brabants Zeeuwse Werkgeversvereniging (BZW) vindt dit een slechte zaak en wil aansturen op een vervroegde evaluatie van de maatregel die per 2014 is ingevoerd.

BZW vindt het onbegrijpelijk dat de overheid opnieuw een accijnsverhoging op de brandstof heeft ingevoerd met ingang van dit jaar en ziet het als het spreekwoordelijke paard achter de wagen spannen.

Geen eiland
BZW vindt dat de fiscus met de laatste verhoging van de brandstofaccijnzen veel te ver is doorgeschoten. BZW-voorzitter Peter Swinkels wijst erop dat Nederland Helft ondernemers tankt door accijnsverhoging in buitenlandgeen eiland is. ‘Daardoor kan dit land het zich niet permitteren om zover uit de pas te lopen met omringende landen. De negatieve effecten waren al groot en worden nu wel erg omvangrijk. Er is nog meer brandstoftoerisme ontstaan van zowel bedrijven als particulieren met als gevolg inkomstenderving voor ondernemers en uiteindelijk ook voor de overheid.’

Om zeep
Volgens BZW dreigt een hele branche in Zuid-Nederland om zeep te geholpen te worden. ‘Noord-Brabant en Zeeland zijn in economisch opzicht in een heel belangrijke mate afhankelijk van de logistiek en de transportsector en deze wordt hard getroffen door deze lastverzwaring. De extra lasten worden weliswaar (deels) doorberekend, maar de winstgevendheid van ondernemingen neemt per saldo weer af. Dat is een ongelukkige situatie, net nu de economie weer een beetje lijkt op te krabbelen. Uiteindelijk betaalt de consument de rekening. Maar ook BV Nederland bereikt niet het gewenste effect want die loopt op deze manier miljoenen aan omzet en opbrengsten mis.’ (Bron: BZW)

Schrijf u nu in voor de nieuwsbrief van TotaalTrans

Volg TotaalTrans op Twitter