Zorgen over Mindestlohngesetz

919

ROTTERDAM – BLN-Koninklijke Schuttevaer heeft via het ministerie, de ESO en de Duitse zusterorganisaties haar zorgen kenbaar gemaakt tegen de berg administratieve lasten die op de binnenvaart afdreigen te komen vanwege het in Duitsland ingevoerde Mindestlohngesetz.

Koninklijke Schuttevaer wil snel vergaand samenwerken in BLNIn Duitsland geldt vanaf 1 januari het Mindestlohngesetz. Het is onderdeel van het coalitieverdrag tussen SPD en CDU/CSU en is bedoeld om social dumping en uitbuiting tegen te gaan. Iedereen die in Duitsland werkt of diensten verricht, is onderworpen aan deze wet die onder meer regelt dat het minimum loon € 8,50 per uur bedraagt.

Ketenwet

De wet is ingericht als ketenwet, wat inhoudt dat iedere schakel binnen een keten kan worden vervolgd als ergens blijkt dat het minimumloon wordt ontdoken.

Zoals de wet nu wordt uitgevoerd, moeten alle werkgevers, ook buitenlandse, bij ieder verblijf in Duitsland (hoe kort ook) de volgende gegevens in het Duits aan de douane doorgeven:

  • Naam en geboortedatum van de werknemer
  • Begin en verwachte einddatum van de arbeid op Duits grondgebied
  • De plaats van de arbeid
  • De plaats waar de verklaring van bovengenoemde gegevens is opgemaakt
  • De naam van de werkgever en het adres in Duitsland of een adres van diens vertegenwoordiger in Duitsland

Deze plicht was er al vanaf 16 augustus 2014, maar wordt tot 1 januari niet gehandhaafd.

Geen uitzondering

Duitse juristen hebben inmiddels verzekerd dat de binnenvaart niet kan worden uitgezonderd. Ook het spoorverkeer en het wegverkeer ontkomen er niet aan.

De Duitse binnenvaartorganisaties BdB en BdS trachten hun regering ervan te overtuigen dat de wet dringend aanpassingen behoeft om het werkbaar te maken. (Bron: BLN-Koninklijke Schuttevaer)

Reageren op dit bericht kan onderaan deze pagina
Volg ons ook op Twitter of neem een abonnement op de nieuwsbrief