Zorgen over interpretatievrijheden ADN

383

ROTTERDAM – BLN en ESO maken zich zorgen over de verschillende nationale ADN interpretaties die IL&T op haar site heeft geplaatst.. De ESO vindt dat nationale interpretaties op een juiste wijze gecommuniceerd dienen te worden.

Koninklijke Schuttevaer wil snel vergaand samenwerken in BLNBovendien zou in acht genomen moeten worden dat binnenvaartondernemingen en/of onafhankelijke schippers bij het passeren van landsgrenzen niet automatisch denken aan nationale interpretaties van internationale wetgeving. Erwin Tijssen, beleidsadviseur van BLN-Koninklijke Schuttevaer en tevens secretaris Tankvaart ADN van ESO, heeft op uitnodiging van IL&T een toelichting gegeven op de brief die ESO hierover heeft.

Binnenvaart is klant

De directeur van IL&T vond dat de binnenvaart als klant gezien moest worden en dat er zorgvuldig met deze gegevens omgegaan moet worden in de toekomst.  Daarnaast vindt hij het belangrijk dat iedere ondernemer die Nederland aandoet op de hoogte wordt gesteld van interpretaties en dat iedereen in Europa weet dat de informatie centraal te vinden is.

BLN en ESO maakten de volgende afspraken:

  • Nationale interpretaties op internationale wetgeving zullen via de geëigende routes (ADN safety committee) aangekondigd worden. JP de Maat van I&M zal daartoe een notitie opstellen voor het committee met het verzoek of op de UNECE site ruimte ingericht kan worden voor nationale interpretaties. Op deze site zouden landen dan via een directe link naar de eigen omgeving alle lidstaten op de hoogte kunnen brengen van interpretaties. In dit geval zou dat een link naar de IL&T omgeving zijn waar de interpretaties geplaatst zijn.
  • IL&T heeft het recht om interpretaties van onduidelijke regelgeving of van regels waarbij zij tijdens inspecties tegen communicatieve problemen aangelopen via een clarification op haar site te plaatsen.
  • De inhoud van de interpretaties dienen ook in het Engels geplaatst te worden, zodat binnenvaartondernemers die een van de ADN landen aandoen de teksten ook kunnen lezen.
  • In de notitie van I&M zal ook worden opgenomen dat interpretaties in principe een eindige looptijd hebben. Aangezien een interpretatie een onduidelijkheid vanuit de wetgeving aangeeft zullen de beleidsmedewerkers van het land waar een interpretatie beschreven en geplaatst worden, ook zorg moeten dragen dat aanvullende, verbeterde of nieuwe uitleg in het ADN wordt opgenomen om de omissie weg te nemen.
  • Om omissies weg te nemen bestaat het middel van het indienen van wijzigingsvoorstellen via een INF document.
Nieuwe passages

Voor de huidige interpretaties op de IL&T site betekent dit dat voor het stuk over laden van N-open stoffen in gesloten schepen in het ADN 2015 nieuwe passages zijn opgenomen. Indien de Nederlandse versie van 2015 formeel is geplaatst kan deze interpretatie van de site gehaald worden. Over de twee overige beschreven interpretaties worden ook wijzigingsvoorstellen geschreven. (Bron: BLN)

Reageren op dit bericht kan onderaan deze pagina
Volg ons ook op Twitter of neem een abonnement op de nieuwsbrief