Zero tolerance voor gevaarlijke drugsgebruikers in het verkeer

434

Minister Opstelten (Veiligheid en Justitie) en minister Schultz van Haegen (Infrastructuur en Milieu) voeren een zogenoemde nullimiet in voor gecombineerd gebruik van verschillende drugs en van drugs en alcohol in het verkeer. Dit blijkt uit een wijziging in het wetsvoorstel over de verbeterde aanpak van het rijden onder invloed van drugs, die de twee naar de Tweede Kamer hebben gestuurd.

Een nullimiet is de laagst meetbare hoeveelheid van een stof die niet op natuurlijke wijze in het bloed aanwezig kan zijn. Gecombineerd gebruik van verschillende drugs of van Zero tolerance voor gevaarlijke drugsgebruikers in verkeerdrugs en alcohol in het verkeer doet het risico op ernstig of dodelijk letsel sterk toenemen. Daarom zou voor gecombineerd gebruik een nullimiet moeten gelden. Bij gebruik van één drug volstaan de zogeheten gedragsgerelateerde grenswaarden.

Overigens heeft dit geen gevolgen voor de aanpak van het enkelvoudig gebruik van drugs. In zulke gevallen kunnen politie en justitie straks de gedragsgerelateerde grenswaarden gebruiken, die al in het oorspronkelijke wetsvoorstel over de aanpak van drugs in het verkeer staan.

Niet kunnen rijden
Zowel bij gecombineerd als bij enkelvoudig gebruik van drugs hoeft niet langer te worden bewezen dat de bestuurder van het motorrijtuig onder zodanige invloed van de gebruikte drug verkeerde, dat hij niet tot rijden in staat was. Als uit onderzoek blijkt dat het bloed van de bestuurder een concentratie van deze drug bevat die boven de grens ligt, is het bewijs geleverd. De bestuurder is dan in overtreding en krijgt een  straf, die kan variëren van een geldboete tot een onvoorwaardelijke ontzegging van de rijbevoegdheid.

Sneller opsporen
Verder kan drugsgebruik in het verkeer na de inwerkingtreding van het wetsvoorstel sneller worden opgespoord. Politieagenten kunnen straks automobilisten, motorrijders en bromfietsers verplichten mee te werken aan het afnemen van speeksel met behulp van een zogeheten speekseltester. Die stelt vrij eenvoudig vast of iemand drugs heeft gebruikt. De analyse van het door een arts afgenomen bloed geeft aan hoeveel er is gebruikt en blijft als bewijsmiddel gelden. (Bron: Ministerie I&M)

Schrijf u nu in voor de nieuwsbrief van TotaalTrans

Volg TotaalTrans op Twitter