Zelfstandig Havenbedrijf Amsterdan 1 april een feit

958

Tijdens een bijeenkomst in Amsterdam hebben minister Schultz, directeur-generaal Jan Hendrik Dronkers van Rijkswaterstaat, locoburgemeester Carolien Gehrels, havenwethouder Freek Ossel, directeur Dertje Meijer en havenmeester Janine van Oosten, het Havenmeesterconvenant ondertekend. Hiermee voert Havenbedrijf Amsterdam per 1 april aanstaande de nautische taken en bevoegdheden in mandaat uit.

Zelfstandig Havenbedrijf Amsterdan 1 april een feitTot nu toe was het havenbedrijf een onderdeel van de gemeente Amsterdam. Vanaf 1 april wordt de gemeente Amsterdam aandeelhouder van het nieuwe havenbedrijf. Het is de bedoeling dat over drie jaar andere overheidspartijen medeaandeelhouders worden, te denken valt aan regiogemeentes en provincie Noord-Holland.

Een verzelfstandigd havenbedrijf biedt de beste kansen en condities voor de haven en de stad. Het verzelfstandigde havenbedrijf kan slagvaardiger zijn, de economische bedrijvigheid beter aanjagen en daardoor meer waarde toevoegen aan de stad en de metropoolregio.

Locoburgemeester Carolien Gehrels presenteerde de directie en Raad van Commissarissen van het nieuwe havenbedrijf. In de driekoppige directie zijn Dertje Meijer Chief Executive Officer (CEO), Koen Overtoom Chief Operations Officer (COO) en Ed Nieuwenhuizen Chief Financial Officer (CFO) per 1 april benoemd.
De Divisie Havenmeester van het havenbedrijf wordt aangestuurd door rijkshavenmeester Janine van Oosten.
De Raad van Commissarissen bestaat uit zes mensen. Voorzitter is Klaas Westdijk, leden zijn Ingrid Doerga, Willemijn Maas, René Smit, Dook van den Boer en Jeroen de Haas.

Publieke taken
Vanuit Havenbedrijf Amsterdam voert de havenmeester van Amsterdam publieke taken uit voor verschillende opdrachtgevers: het ministerie van Infrastructuur en Milieu, Rijkswaterstaat, het Centraal Nautisch Beheer Noordzeekanaalgebied en de gemeente Amsterdam. Doel is de vlotte en veilige afwikkeling van het scheepvaartverkeer.
Het Havenmeesterconvenant zorgt voor waarborging van de publieke belangen. Het convenant beschrijft het kader voor sturing en toezicht en dient als waarborg voor een effectieve, efficiënte en rechtmatige uitvoering van de havenschap amsterdamhavenmeestertaken. De Havenmeester legt over de bevoegdheden direct verantwoording af aan het college van gemeente Amsterdam, het CNB en de minister/Rijkswaterstaat, met een onafhankelijke positie binnen het havenbedrijf.

Slimme haven
De Amsterdamse haven is de vierde haven van West-Europa en groot in de overslag en verwerking van energieproducten. Het Noordzeekanaalgebied slaat jaarlijks bijna 100 miljoen ton goederen over waarvan circa 75 miljoen ton in de haven van Amsterdam. In de havenregio werken in totaal 55.000 mensen bij bedrijven in de haven of haven gerelateerde bedrijven. Daarvan werken zo’n 23.000 mensen in Amsterdam.
Havenbedrijf Amsterdam NV wil een slimme haven zijn en op een duurzame, innovatieve manier waarde toevoegen voor klanten en omgeving. Het havenbedrijf wil de bedrijven stimuleren bij groei, waarbij zorgvuldig met beschikbare ruimte en kwaliteit van water, bodem en lucht wordt omgegaan. Dit wil Havenbedrijf Amsterdam bereiken door intensieve samenwerking met partners in het bedrijfsleven, stad en regio.

Quotes
Minister Melanie Schultz van Haegen, minister Infrastructuur en Milieu:
‘Door deze verzelfstandiging – net als die van onze andere havens – kan de haven de economische kansen nog beter grijpen, commercieel nog slagvaardiger zijn en nog beter gaan samenwerken. Van harte gefeliciteerd, aan alle betrokken partijen met deze stap. Dit leidt wat mij betreft tot meer samenwerking. Want: samenwerking is noodzakelijk om de concurrentieslag met andere Europese havens aan te blijven gaan.’

Wethouder Haven en Westpoort Freek Ossel:
‘We schrijven historie met elkaar. Hierdoor kan het Havenbedrijf beter opereren in de markt, meer waarde voor de stad creëren en de samenwerking in het Noorzeekanaalgebied versterken.’

Loco-burgemeester Carolien Gehrels:
‘We willen bedrijven en investeringen aan de stad blijven binden. Dat zorgt voor economische groei en banen. Met een verzelfstandigde haven kunnen we beter inspelen op internationale ontwikkelingen.’

CEO Dertje Meijer van Havenbedrijf Amsterdam:
‘Deze stap is een mijlpaal in de historie van ons bedrijf, waar we trots op zijn. Met ons nieuwe bedrijf kunnen we onze groeiambitie waarmaken en slagvaardiger werken. We kunnen de economische bedrijvigheid beter aanjagen en daardoor meer waarde toevoegen aan de stad en de Metropoolregio. We denken niet meer uitsluitend in volume, in tonnen lading, maar ook in waarde en partnerships. Waarde voor onze klanten, onze omgeving en onszelf.’