Eerste zelfrijdende vrachtwagens in Nederland op de weg (+ video)

1479

zelfrijdend7

ZWOLLE – Het allereerste konvooi van zelfrijdende rijdende vrachtauto’s in Nederland reed maandag 9 februari om 12.00 uur op de openbare weg. Minister Schultz van Haegen en andere gasten namen plaats in konvooi van drie Scania’s dat om 12.00 uur vertrok vanaf de Scania fabrieken in Zwolle en op de A28 een traject aflegde.

Minister Schultz: ‘Zelfrijdende voertuigen bieden grote kansen om onze mobiliteit makkelijker, veiliger en schoner te maken. Het is belangrijk dat we leren door te doen; kennisinstellingen, bedrijven en overheid kunnen zo de ontwikkeling daadwerkelijk verder brengen. Vandaag laten we zien dat we de ambitie hebben om ook in toekomst tot een van de beste logistieke landen te behoren.’

schultzzelf2Wijzigen wet

Om het daadwerkelijk mogelijk te maken in een konvooi te rijden zijn wijzigingen in de Nederlandse en Europese wet- en regelgeving nodig. Eind januari heeft minister Schultz van Haegen aangegeven dat zij de Nederlandse wetgeving zodanig aanpast dat grootschalige proeven mogelijk zijn. In principe kan de sector dan  morgen beginnen met praktijkproeven. Voor deze demonstratie heeft de RDW, na grondige tests, ontheffing verleend. De waarborging van de verkeersveiligheid is hierbij een belangrijk criterium geweest.

Zelfrijdende vrachtauto’s

Bij een konvooi autonoom rijdende vrachtwagens, ook bekend onder de Engelse naam platooning, of gekoppeld rijden, rijden vrachtauto’s die ektronisch aan elkaar gekoppeld zijn achter elkaar. De voorste vrachtauto fungeert als leider voor de andere vrachtauto’s. Totdat zij aansluiten bij de platoon, bestuurt iedere chauffeur zelfstandig zijn voertuig. Remt de eerste vrachtauto in de platoon af, dan remmen alle vrachtauto’s real-time met dezelfde dosering af. Wanneer een nieuwe truck een platoon nadert of invoegt dan wordt er automatisch contact gemaakt met de andere vrachtwagens. In de toekomst hebben de  chauffeurs in de volgende auto’s de mogelijkheid om iets anders te doen.  De chauffeur heeft echter altijd de controle over zijn eigen wagen. Hij kan altijd beslissen een konvooi te verlaten en zelfstandig te gaan rijden.

Zelfrijdende Scania’s in ZwolleVoortrekker

Het kabinet wil dat Nederland een voortrekkersrol krijgt bij de ontwikkeling van zelfrijdende voertuigen en systemen waarbij auto’s met elkaar en met verkeerscentrales communiceren. Nederland heeft geschikte infrastructuur en – met kennisinstellingen en de automotive-sector – de kennis in huis om proeven met zelfrijdende voertuigen te faciliteren.

TNO bereidt samen met onder andere DAF, het Havenbedrijf Rotterdam en Transport en Logistiek Nederland (TLN) een test voor met meerdere autonome vrachtwagens die virtueel ‘treintje’ rijden eerste helft 2015.

  • De provincie Gelderland en de Wageningen UR verkennen de mogelijkheden van zelfrijdende voertuigen in het gebied Foodvalley voor eind 2015.
  • Het Rail cluster van het Transport Instituut van de TU Delft is van een plan een technische test uit te voeren in 2015 met zelfrijdende auto’s op een fietspad in het Mekelpark als onderdeel van een project waarin zelfrijdende auto’s worden gebruikt als natransport voor treinreizigers.
  • The Dutch Automated Vehicle Initiative (DAVI), die de demonstratie heeft georganiseerd waarmee de minister eind 2013 heeft meegereden op de A10, wil in 2016 een nieuwe demonstratie laten zien. (Bron: TLN)

Meer over zelfrijdende voertuigen:
Nederland wordt testland voor zelfrijdende vrachtwagens
Ook Duitsland begint proef met zelfrijdende voertuigen
Eerste zelfrijdende auto in december op de weg
Minister Schultz promoot zelfrijdende voertuigen bij BMW

Reageren op dit bericht kan onderaan deze pagina
Volg ons ook op Twitter of neem een abonnement op de nieuwsbrief