Zeevaart kan nu ook LNG bunkeren in haven Rotterdam

733

De zeevaart kan vanaf vandaag in de Rotterdamse haven LNG (liquified natural gas, vloeibaar aardgas) bunkeren (tanken). Tot nu toe kon alleen de binnenvaart dit in de Seinehaven. De gemeente Rotterdam heeft daartoe de voorstellen van de havenmeester van Havenbedrijf Rotterdam overgenomen en de Havenbeheersverordening gewijzigd.

De wetswijziging betekent een enorme impuls voor de introductie van LNG als brandstof in de scheepvaart. LNG is goedkoper en schoner voor het milieu dan stookolie, de traditionele brandstof van de scheepvaart. Het is de verwachting dat veel havens het voorbeeld van Rotterdam, als grootste haven van Europa, zullen volgen.

LNG-hub

De wetswijziging past in het beleid van het Havenbedrijf Rotterdam om het gebruik van LNG als scheepsbrandstof te stimuleren en een vooraanstaande LNG-hub te worden. Om dit te bereiken investeert het Havenbedrijf miljoenen euro’s. Het Havenbedrijf streeft ernaar om LNG bunkeren in Rotterdam nu ook mogelijk voor zeeschepenRotterdam de duurzaamste haven in zijn soort te laten worden. Eerder ondersteunde het Havenbedrijf al een initiatief van Gate om in 2011 een LNG-terminal te openen op de Maasvlakte. Vorig jaar zijn in de Seinehaven faciliteiten in gebruik genomen waarmee de binnenvaart  LNG kan bunkeren vanuit een LNG-tankwagen. De Europese Unie (EU) ondersteunt deze initiatieven van harte. Eind vorig jaar nog is een subsidie van € 40 mln verkregen om het gebruik van LNG als scheepsbrandstof op de Europese wateren te stimuleren. Het gaat om het LNG Masterplan voor de Rijn – Main – Donau waarbij het Havenbedrijf een belangrijke, coördinerende rol speelt. Ook het nationaal LNG Platform maakt zich sterk voor het gebruik van LNG door trucks, binnen- en zeevaart.

Boord/boord

De afgelopen twee jaar heeft het Havenbedrijf intensief samengewerkt met andere havens om te komen tot een wetswijziging die het mogelijk maakt om LNG te bunkeren van een LNG-bunkerschip naar een LNG aangedreven schip. ‘Dat was een belangrijke voorwaarde voor de algemene introductie van LNG’, aldus havenmeester René de Vries. ‘Containerschepen moeten in de tien uur dat ze in Rotterdam verblijven om goederen over te slaan, tegelijkertijd ook bunkeren. Dat kan alleen als dat boord/boord gebeurt. Dat is nu dus mogelijk.’

De nieuwe regels houden onder andere in dat in de gemeente Rotterdam LNG-bunkeren alleen is toegestaan op toegewezen locaties. De regelgeving is gebaseerd op (inter)nationale veiligheidsstudies en wet- en regelgeving, standaarden en ‘best practice guidelines’ van andere havens.

Schone LNG

LNG staat voor vloeibaar aardgas. Aardgas (methaan) wordt vloeibaar als het 162 graden afkoelt. LNG is goed te gebruiken als brandstof voor scheepsmotoren. Het is een veel schonere brandstof dan diesel of stookolie. Bovendien hebben LNG aangedreven motoren minder geluid en veroorzaken ze nauwelijks uitstoot van zwavel- en stikstofoxiden. De uitstoot van CO2 kan worden gereduceerd met 20 procent. (Bron: Havenbedrijf Rotterdam)

Bekijk alle foto’s van de Oranjegekte in transport en logistiek in het Oranjealbum

Reageren op dit bericht kan onderaan deze pagina
Volg ons ook op Twitter of neem een abonnement op de nieuwsbrief