Zeeuwse havens zien overslag met drie procent stijgen

530

De Zeeuwse havens hebben in het eerste halfjaar de zee-overslag met drie procent zien stijgen tot ruim zeventien miljoen ton. Met name de toegenomen export van natte bulk zorgden voor de beste halfjaarcijfers sinds drie jaar. ‘Opvallend was een stevige toename van de export met negentien procent in zowat alle goederenstromen’, meldt Zeeland Seaports.

De grootste goederenstroom in de haven, natte bulk, groeiden met 15,4%. De stijging komt vooral door de sterke toename van de overslag van chemische producten, mede veroorzaakt door uitbreiding van de tankopslagcapaciteit bij specialisten in de haven, en door groei in de boord-boord overslag.

Zeeuwse havens zien overslag met drie procent stijgenDroge bulk daalt

Droge bulk kende een kleine daling in de overslagcijfers van 1,5% ten opzichte van het eerste halfjaar van 2013. De daling betreft vooral overslag van ruwe mineralen/bouwmaterialen. Overslag van vaste brandstoffen en meststoffen laat daarentegen een stijging zien.

De overslag van general cargo nam negen procent af. RoRo en containers kennen een behoorlijke stijging maar zijn relatief bescheiden segmenten voor de Zeeuwse havens.

In het eerste halfjaar van 2014 viel een forse stijging van de export te noteren, maar werd een daling van 3,5% in de import zichtbaar. De stijging van de export is zichtbaar in zowat alle goederensoorten.

Geen voorspelling

Zeeland Seaports doet geen voorspellingen over de overslag in het tweede halfjaar. ‘Niet alleen is het economisch herstel nog zeer fragiel, maar ook de impact van sanctiemaatregelen tegen en door Rusland blijven een onbekende. Desondanks kunnen we voor dit moment positieve ontwikkelingen aangeven over de positie van de Zeeuwse havens als belangrijke uitvalsbasis voor het plaatsen van funderingen van windturbines op de Noordzee. Ook kan de langverwachte komst van een logistiek bedrijf naar de Axelse vlakte worden gemeld en zien we kansen in de congestievrije en snelle achterlandverbindingen die de Zeeuwse zeehavens bieden.’ (Bron: Zeeland Seaports)

Reageren op dit bericht kan onderaan deze pagina
Volg ons ook op Twitter of neem een abonnement op de nieuwsbrief