Zeeuwse havens slaan 1,8% meer over

547

Na een daling van de zeeoverslag in het eerste kwartaal van 2013 (-3,3%) hebben de Zeeuwse havens het tweede kwartaal positief afgesloten. De in- en uitvoer van goederen steeg in de eerste zes maanden met 1,8% (+/- 290.000 ton) ten opzichte van het eerste half jaar van 2012.

Zeeuwse havens slaan 1,8% meer overIn de eerste halfjaar steeg de import van goederen met 2,8% terwijl de export van goederen met 0,8% daalde. De totale in- en uitvoer van goederen bedroeg 16,8 miljoen ton.

Droge bulk
De overslag van droge bulk groeide met 1,5% ten opzicht van het eerste half jaar van 2012. De groei is te zien in landbouwproducten (4,3%), maar vooral de overslag van ruwe mineralen en bouwmaterialen (64,4%) groeide. De overslag van vaste brandstoffen, voornamelijk steenkool, laat net als in het eerste kwartaal een daling zien (-6,2%). Ook de overslag van meststoffen daalde (-11,8%). Deze daling wordt voor een deel veroorzaakt door het faillissement van Thermphos.

Natte bulk
De overslag van natte bulk kende een stijging van 5,9%. Met name de overslag van aardolieproducten (stookolie, benzine, gas) groeide sterk met 10,4%. De actieve inzet op boord-boord overslag in de haven speelde hierbij een belangrijke rol.

De overslag van met name RoRo (-9,8%), containers (-7,5%) en in mindere mate general cargo (-1%)  laten een daling zien. RoRo en containers zijn relatief bescheiden segmenten voor de Zeeuwse havens, waardoor deze afnames maar beperkt invloed hebben op de totale zeeoverslagvolumes.

Zeeland Seaports verwacht ondanks de tegenzittende economie toch in de zeeoverslagvolumes de cijfers van 2012 te kunnen evenaren.

twitter