Zeeland Seaports in de rode cijfers

748

Zeeland Seaports heeft 2012 afgesloten met een eindresultaat van 15,6 miljoen euro negatief. Volgens Zeeland Seaports kende 2012 twee gezichten. ‘De totale omzet is ten opzichte van 2011 toegenomen met 24% tot ruim 68 miljoen euro. Het bedrijfsresultaat over 2012 bedroeg 22 miljoen euro positief.  Maar door afwaarderingen is het eindresultaat over 2012 uiteindelijk 15,6 miljoen euro negatief geworden.’

Zeeland Seaports in de rode cijfersDe omzet van Zeeland Seaports is met 24% gestegen tot 68,7 miljoen euro. Deze groei is deels gebaseerd op eenmalige baten afkomstig uit de afwikkeling van het faillissement van Zalco en een vergoeding voor afkoop van erfpachtovereenkomsten. Daardoor was ook de kasstroom in 2012 positief en konden de schulden onder garantie van de aandeelhouders verder werden afgebouwd van 424 miljoen euro naar 389 miljoen euro.

Opkomende tegenwind
Na het recordjaar 2011 hadden de Zeeuwse havens te maken met een opkomende tegenwind. Begin 2012 speelde de afwikkeling van het faillissement van aluminiumfabriek Zalco en eind 2012 werd bekend dat fosforfabriek Thermphos faillissement had aangevraagd. Gebeurtenissen met een groot effect op de Zeeuwse economie en werkgelegenheid. Ook daalde de marktwaarde van de gronden voor natuurontwikkeling en voor de glastuinbouw. Het was hierdoor noodzakelijk om ook op de deelneming in WarmCO2 af te waarderen. In totaal leidt dit tot afwaarderingen van 33 miljoen euro.

Verwachtingen
Ondanks de tegenzittende economie blijft een aantal bedrijven in de havens uitbreiden (o.a. Verbrugge, Pacorini, Supermaritime, Labojuice, Euro-Mit en Vopak in het havengebied Vlissingen en Oiltanking en TPT in het havengebied Terneuzen). De strategische ligging van de havens en de goede en congestievrije achterlandverbindingen spelen hier een belangrijke rol bij. Zeeland Seaports ondersteunt deze ontwikkelingen door zowel voor de korte als voor de langere termijn te werken aan een optimale nautische toegankelijkheid en goede infrastructuur van de havens.

Overslag blijft overeind
Zoals eerder al gemeld bleef na het recordjaar 2011 het totale watergebonden overslagvolume goed overeind. De zeeoverslag daalde met vier procent licht naar 33,9 miljoen ton. Een voorziene daling na de flinke groei door incidentele overslag in 2011. De binnenvaartoverslag groeide zeer sterk met twaalf procent naar 34,1 miljoen ton. De totale watergebonden overslag kwam hiermee uit op een record van 68 miljoen ton.