Zeeland Seaports geeft 100.000 euro aan broedplaatsen lepelaars

622

Zeeland Seaports heeft deze week met milieu-organisaties een convenant ondertekend voor de instelling van een Lepelaarfonds waaruit verbeteringen voor broed- en foerageerlocaties voor lepelaars worden gefinancierd. In Vlissingen-Oost broedt jaarlijks een grote kolonie lepelaars.

Het terrein van de lepelaars ligt in het havengebied en is bestemd voor industrie. De grond wordt uiteindelijk uitgegeven aan een nieuw bedrijf waardoor de kolonie niet op die plaats kan blijven. Zeeland Seaports kan weliswaar niet voor een nieuwe broedlocatie voor de lepelaars zorgen, Zeeland Seaports geeft 100.000 euro aan broedplaatsen lepelaarsmaar wil zich wel inspannen om broed- en foerageerlocaties voor lepelaars op bestaande terreinen in de regio Zeeland te verbeteren om daarmee het voortbestaan van de soort in Zeeland te ondersteunen.

Vier plannen

Uit het fonds worden in ieder geval vier plannen gefinancierd:
– De inrichting van een broedlocatie in het Sloebos bij Borssele (in beheer van Natuurmonumenten);
– De inrichting van een veekvang in Het Verdronken Land van Saeftinghe waardoor drijvende plantenresten worden vastgehouden die een broedlocatie kunnen vormen (in beheer van Het Zeeuwse Landschap);
– Voorjaarsvoedselgebied in De Sint Laurense Weihoek (in beheer van Het Zeeuwse Landschap);
– De aanschaf van kleurringen voor het ringen van lepelaars (verzorgd door de Werkgroep Lepelaar).

Hiernaast is er nog een bedrag beschikbaar in het Lepelaarfonds voor nog te ontwikkelen projecten.

Partijen

Zeeland Seaports sloot het convenant met de Zeeuwse Milieufederatie, KNNV Walcheren en Bevelanden, Stichting Het Zeeuwse Landschap, Werkgroep Lepelaar, Natuurmonumenten, Staatsbosbeheer en Stichting Landschapsbeheer Zeeland.

Meer nieuws over Zeeland Seaports:
Zeeland Seaports introduceert online multimodale planner
Eén havenmanagementsysteem voor Gent en Zeeland Seaports
Zeeland Seaports in de rode cijfers

Reageren op dit bericht kan onderaan deze pagina
Volg ons ook op Twitter of neem een abonnement op de nieuwsbrief