Zeehavens gaan met ‘werkplan’ Europese bedreiging aanpakken

520

De Nederlande Zeehavens, het zeehavenbedrijfsleven en de overheid hebben vandaag het Werkprogramma Zeehavens 2014-2016 gepresenteerd. Het werkprogramma moet een antwoord zijn op de concurrentie van andere Europese zeehavens.

Het werkprogramma wil een antwoord te geven op de voortdurende onzekerheid in de internationale economische ontwikkelingen waar de Nederlandse zeehavens en het zeehavenbedrijfsleven dagelijks mee worden geconfronteerd en die de positie van Nederland als logistieke wereldspeler en als ‘Gateway to Europe’ bedreigen. Deze bedreigingen raken zowel aan de knooppuntfunctie van de havenregio’s als aan hun functie als vestigingsplaats voor de industrie.

Knoopfunctie

Voor de knooppuntfunctie geldt dat vooral in het containervervoer de concurrentie toeneemt door schaalvergroting van schepen en terminals, alliantievorming onder reders, flexibelere mondiale handelsroutes, de opkomst van Zuid Europese zeehavens en de optimalisering van vervoersketens. Zeehavens gaan met werkprogramma Europese bedreiging aanpakkenVoor het industriële cluster geldt dat in de petrochemie en de chemische procesindustrie vooral een dreiging uitgaat van de hogere (energie)kosten in Europa door de winning van schaliegas in de Verenigde Staten, de lage CO2-prijs en toenemende raffinagecapaciteit in het Middenoosten. Voortbordurend op lopende trajecten en besprekingen vanuit het ministerie van Economische Zaken met de sectoren organiseert dat ministerie een high level meeting, om te bespreken hoe havenregio’s op deze laatste ontwikkelingen adequaat kunnen inspelen.

Gelijk speelveld

De Nederlandse zeehavens opereren op een internationaal speelveld en concurreren met andere buitenlandse zeehavens in de Hamburg – Le Havre range maar ook met opkomende zeehavens in Zuid en Oost-Europa. Het is van belang dat daarbij gelijke spelregels in wetgeving, normstelling, handhaving en fiscaliteit worden gehanteerd. Het gelijke speelveld verdient de komende jaren nadrukkelijk de aandacht. Het Rijk zal zich in de EU inzetten voor transparantie en afbouw van staatsteun in Europa, want een economisch gezonde sector behoeft geen ondersteunende overheidsfinanciering. Bovendien worden acties ondernomen die tussentijds voor de Nederlandse zeehavens de negatieve effecten van staatsteun aan buurhavens dempen. Dit betreft onder meer inzet op een tijdige realisatie van achterlandverbindingen (Betuwelijn, derde spoor Duitsland), een versnelling van de besluitvorming via de CHW (pilot havenkoepelvergunning), participatie in de Maatwerkaanpak Regeldruk, onderzoek naar het internationale level playing field voor inspectielasten in zeehavens, waaronder de doorberekening van inspectiekosten, en het voorkomen van nationale koppen op Europese en internationale regelgeving. Dit betekent onder meer aandacht voor het verminderen van middelvoorschriften ten faveure van doelvoorschriften. Hierbij is het ‘gelijkwaardigheidsbeginsel’ het uitgangspunt. (Bron Ministerie I&M)

Bekijk alle foto’s in het oranjealbum

Reageren op dit bericht kan onderaan deze pagina
Volg ons ook op Twitter of neem een abonnement op de nieuwsbrief