Zeehavennorm voor woningbouw NDSM werf-West van tafel

960

Havenondernemersvereniging ORAM heeft met succes bezwaar aangetekend tegen het bestemmingsplan NDSM werf-West. In dit bestemmingsplan wilde de gemeente Amsterdam de zogenaamde Zeehavennorm toepassen. Daarmee zou de deur open staan om geluidsgevoelige objecten (zoals woningen) dichter op de industrie te bouwen.

De Zeehavennorm is ooit bedacht om de Rotterdamse wijk Heiplaat voor sloop te behoeden. De wijk was binnen de geluidscontouren van de Zeehavennorm voor woningbouw NDSM werf-West van tafel Rotterdamse haven komen te liggen. De zeehavennorm bepaalt dat bestaande woningbouw door havengeluid belast mag worden tot 60 decibel (in plaats van de gebruikelijke 55 decibel).

Binnen geluidscontouren
Bij NDSM-werf west wilde Amsterdam voor het eerst een nieuwe woonwijk binnen de Zeehavennorm gaan bouwen. ORAM maakte hiertegen bezwaar, omdat het hier geen bestaand woongebied betreft, maar een nieuw woongebied binnen een industrieterrein. Het op die manier oprekken van de Zeehavennorm zou een gevaarlijk precedent zijn. Het zou de deur wagenwijd openzetten voor woningbouw binnen de geluidscontouren van de Nederlandse zeehavens.

Hoe nu verder
Na bezwaar door ORAM ziet Gemeente Amsterdam af van de verruimde interpretatie van de Zeehavennorm. ‘De toepassing van vlies- of dove gevels moet nu de maximale ontheffingswaarde voor industrielawaai van 55 db opleveren. ORAM zal deze oplossing nauwkeurig bestuderen en daarbij de belangen van de Amsterdamse (industrie) bedrijven niet uit het oog verliezen.’  (Bron: ORAM)

Volg TotaalTrans op Twitter