Zeecontainervervoerders ontstemd over extra kosten hergebruik containers

534

Verschillende rederijen hebben een administratiefee geïntroduceerd voor het hergebruik van containers. Doel is om hergebruik te stimuleren en eenvoudiger te maken. Transport en Logistiek Nederland, FENEX en de Belgische vervoersorganisaties FEBETRA en Transport en Logistiek Vlaanderen (TLV) zijn bijzonder ontstemd en vrezen dat hierdoor de kosten in de logistieke keten flink gaan stijgen.

Zeecontainervervoerders ontstemd over extra kosten hergebruik containersDe organisaties willen graag met de reders om tafel om samen te zoeken naar een passende oplossing om hergebruik te stimuleren en de kosten beheersbaar te houden. ‘Al jaren lang worden containers hergebruikt. Dat betekent dat een container die via een importzending een land binnenkomt, vervolgens weer wordt hergebruikt voor een exportzending zonder tussenkomst van een zogenaamd empty depot. Hierdoor is de logistiek van containerafhandeling een stuk efficiënter en worden de handelingkosten, lege kilometers en CO2 uitstoot bespaard. Een aantal rederijen introduceert nu een vergoeding voor de administratieve verwerking van dit hergebruik. In de meeste gevallen brengen zij voor iedere aanvraag van hergebruik 25 euro in rekening.’

Ontstemd
TLN, FENEX, FEBETRA en TLV zijn verbijsterd over de maatregel. ‘Hierdoor verdwijnt een belangrijke prikkel voor efficiencyverbetering voor alle partijen. Hergebruik van containers zorgt bij rederijen onder meer voor een betere benutting van hun containervloot en minder handelingen bij een empty depot. We willen graag goede afspraken maken over hergebruik en op welke manier dit eenvoudig kan worden verwerkt, maar een vergoeding van 25 euro gaat hun veel te ver. Dit verhoogt de kosten in de logistieke keten. We vrezen dat deze maatregel een precedent schept waardoor in de toekomst veel meer partijen in de logistieke keten allerlei extra kosten gaan introduceren en daar is niemand bij gebaat. Bovendien bestaat het risico dat de kosten verder zullen stijgen nu de rederijen de afhandeling van het hergebruik hebben uitbesteed aan een commerciële partij met een winstoogmerk.’

Uniformsysteem
De organisaties zien zeker mogelijkheden in hergebruik van containers. Om hergebruik te stimuleren pleiten de organisaties voor een uniform administratiesysteem dat door alle rederijen kan worden gebruikt om de aanvragen voor hergebruik te verwerken. Op basis van dit systeem blijven de kosten voor ontwikkeling en beheer beheersbaar.