Kolossaal zee-stopcontact onderweg naar de Noordzee

969

Het grootste offshore-converterplatform, een stopcontact voor windmolens op zee, ter wereld ter grootte van een voetbalveld is vandaag begonnen aan de lange reis vanuit Dubai naar de Noordzee. Hoogspanningsnetbeheerder en elektriciteitstransporteur TenneT heeft het 101 meter lange, 74 meter brede, 90 meter hoge en 23.000 ton zware platform in Dubai laten bouwen.

Na de afvaart vanaf de werf in Dubai gaat het converterplatform via de Indische Oceaan om Kaap de Goede Hoop heen, waarna het via de Atlantische Oceaan helemaal naar Noorwegen vaart. Hier wordt het megabouwwerk voorbereid voor de installatie op de Noordzee. TenneT heeft de opdracht voor de realisatie van de offshore-aansluiting gegund aan ABB. Het converterplatform is gebouwd door ABB, Aibel en Dubai Dry Docks.

Centrale element

Het converterplatform is het centrale element van de offshore-netaansluiting DolWin2, die vanaf 2015 jaarlijks zo’n 900 MW aan offshore-windenergie vanaf de Noordzee bij Nedersaksen aan land brengt.

Zee-stopcontact TenneT onderweg van Dubai naar de NoordzeeHet converterplatform vormt het hart van de netverbinding DolWin2. Het kolossale zee-stopcontact wordt ver op zee geïnstalleerd en zet de door de windturbines geproduceerde wisselstroom om in gelijkstroom. Van daaruit wordt de gelijkstroom via een 45 lange onderzeese kabel, die langs het eiland Norderney loopt, en via een negentig kilometer lange ondergrondse kabel getransporteerd naar het hoogspanningsstation in Dörpen/West. Hier bouwt TenneT een converterstation (op land) om de gelijkstroom weer om te zetten in wisselstroom en op het elektriciteitsnet in te voeden.

Gelijkstroom

TenneT is de enige onderneming ter wereld die gelijkstroomtechnologie op deze schaal toepast om de grote en ver uit de kust gelegen windparken op de Noordzee aan te sluiten op het transportnet. Voor de aansluiting van drie nabij de kust gelegen windparken gebruikt TenneT wisselstroomtechnologie. Hoogspanningstransport met gelijkstroom is milieuvriendelijk en efficiënt vanwege het geringe energieverlies over grote afstanden. Op dit moment heeft TenneT drie aansluitingen in gebruik voor windparken in het Duitse deel van de Noordzee. Daarnaast wordt gewerkt aan nog eens negen andere aansluitprojecten. Deze belangrijke infrastructuurprojecten zullen samen zorgen voor een totale transportcapaciteit van circa 7.100 MW voor elektriciteit uit hernieuwbare energiebronnen. Met het project BorWin4, waarvoor momenteel de aanbestedingsfase loopt, bedraagt de transportcapaciteit van de offshore-netaansluitingen circa 8.000 MW.

Voldoen aan eis

TenneT levert in 2014 en 2015 in totaal zes offshore-aansluitingen op. ‘Eind 2015 brengen we al ruim 5.100 MW en in 2019 maar liefst 7.100 MW aan windenergie vanaf de Noordzee aan land’, zegt TenneT-CEO Mel Kroon. ‘Daarmee voldoen we qua aansluitcapaciteit al in een zeer vroeg stadium aan de gestelde eis, zodat de uitbreidingsdoelen van de Duitse regering kunnen worden gerealiseerd en de offshore-windenergie een belangrijk aandeel kan krijgen in de toekomstige energiehuishouding.’

Windenergie op zee

Volgens het Energieakkoord moet in 2023 in totaal 4.450 MW aan offshore windvermogen geïnstalleerd en aangesloten zijn op het Nederlandse landelijke elektriciteitstransportnet. ‘We hebben in Duitsland inmiddels een unieke schat aan ervaring en kennis opgedaan met offshore windenergie. Daarvan kunnen wij ook in Nederland optimaal profiteren nu we aan de vooravond staan van een sterke uitbreiding van het aantal windparken op de Nederlandse Noordzee. TenneT is klaar om ook de rol van netbeheerder op zee in Nederland op zich te nemen.’ (Bron: TenneT)

Reageren op dit bericht kan onderaan deze pagina
Volg ons ook op Twitter of neem een abonnement op de nieuwsbrief