Zandbergen tekent met ILT convenant duurzaam en veilig transport

893

Zandbergen Transport, vervoerder van Coca-Cola in de Benelux en net als Coca-Cola Lean and Green Award Winner, heeft vandaag een convenant voor duurzaam en veilig transport ondertekend. Daarmee geeft de vervoerder concreet invulling aan de eerdere ondertekening van het convenant door Coca-Cola en de Inspectie Leefomgeving en Transport (ILT) in november 2011.

Zandbergen tekent met ILT convenant duurzaam en veilig transportDe ILT wil een convenant afsluiten met organisaties waarvan is aangetoond dat zij hun wettelijke verplichtingen goed naleven en die intrinsiek gemotiveerd zijn om hierbij de risico’s adequaat te beheersen. Goede resultaten bij eerdere inspecties zijn een voorwaarde. Als een organisatie hieraan voldoet, maakt de ILT afspraken over de wijze waarop zij toezicht houdt. In de nieuwe vorm van toezicht beoordeelt de ILT de kwaliteit van de beheersingsmaatregelen en de borging om wet- en regelgeving na te leven en risico’s te minimaliseren. Het doel van dit convenant is de afspraken vast te leggen die partijen vanuit hun eigen verantwoordelijkheid hebben gemaakt om een effectief en efficiënt toezicht te realiseren met een minimale toezichtintensiteit.

Eerste bedrijf
De betrokken partijen hebben afspraken gemaakt over het verbeteren van de naleving van de wet- en regelgeving en het verminderen van de toezichtlast. ‘Hiermee streven zij naar optimale naleving van wet- en regelgeving en daarmee naar optimale veiligheid en duurzaamheid’, vertelt inspecteur-generaal Jenny Thunnissen van ILT. ‘Zandbergen is  het eerste transportbedrijf dat door motivatie van Coca-Cola en Connekt voldoet aan de convenantcriteria van de ILT.’

‘Verheugd’
Directeur Jos Zandbergen van Zandbergen Transport is volgens eigen zeggen constant op zoek naar nieuwe methoden en ontwikkelingen naar duurzaam en veilig transport. ‘Wij stemmen onze processen hierop af. Het bewustzijn van wat we dagelijks doen en de risico’s die dit met zich meebrengt, willen we dan ook monitoren en verankeren binnen onze organisatie en in het DNA van onze professionele medewerkers. Wij zijn verheugd met de bevestiging via het convenant met IL&T van onze inspanningen, zoals we dit ook vorig jaar met de Belastingdienst hebben gedaan.’

‘Zeer verheugd’
Voor Vice President Robert Seegers van Coca-Cola Enterprises Public Affairs & Communications staat duurzaamheid en veiligheid voorop in alles wat Coca-Cola doet. ‘Toen we in 2011 zelf het convenant tekenden, verbonden we ons officieel om ons transport op een veilige en duurzame manier te laten plaatsvinden. Dit geldt niet alleen voor het vrachtverkeer in eigen beheer, maar ook voor het transport door de vervoerders waarmee we samenwerken. We zijn dan ook zeer verheugd dat onze transportpartner Zandbergen vandaag het convenant ondertekent.’