Winst Havenbedrijf Rotterdam daalt met één miljoen euro

716

Het resultaat van het Havenbedrijf Rotterdam over 2013 bedraagt € 227 miljoen. Dat is € 1 miljoen minder dan het resultaat over 2012. Door grote investeringen in met name Maasvlakte 2 zijn de rentelasten en afschrijvingen fors gestegen. De inkomsten uit het havengeld namen af.

Daar staat tegenover dat  de inkomsten uit de verhuur van terreinen groter waren, vooral door uitgifte van nieuwe terreinen en door de integratie van de zeehaven van Dordrecht.

Onder controle
Het Havenbedrijf wist volgens financieel directeur Paul Smits de kosten onder controle te houden. ‘Na jaren van stijgende winsten is het resultaat van het Havenbedrijf dit jaar licht Haven van Rotterdam is Port of the Year 2013gedaald. Dat is niet onverwacht. Door de omvangrijke investeringen in de afgelopen jaren zijn onze schulden opgelopen tot € 1,2 miljard. Dat betekent dat onze rentelasten ook flink toenemen. Gecombineerd met de iets terugvallende overslag zorgt dat voor een licht gedaalde winst. Die winst hebben we nodig om te kunnen blijven investeren in de haven en tegelijk onze schuldpositie te verlichten.”
 
Minder havengeld
De twee belangrijkste inkomstenbronnen van het Havenbedrijf zijn de verhuur van terreinen en het zeehavengeld dat schepen betalen bij een bezoek aan de haven. De inkomsten uit de verhuur van terreinen stegen met € 29,8 miljoen (+10,2%) tot € 321,5 miljoen. Oorzaken hiervoor zijn met name de uitgifte van nieuwe terreinen op Maasvlakte 2 en in de Europoort, de aankoop van een terrein in de Botlek en de integratie van de haven van Dordrecht.

De havengelden daalden met € 4,7 miljoen (-1,5%) tot € 302,6 miljoen. Daarmee daalden de havengelden iets harder dan de overslag. Oorzaak is de additionele herstelkorting van 2% die in 2013 op de havengelden is verleend.

Investeringen
Het Havenbedrijf investeerde in 2013 € 262,9 miljoen. Dat is minder dan de € 625,7 miljoen die in 2012 geïnvesteerd werd. Het lagere investeringsniveau wordt veroorzaakt door het afronden van de eerste fase van Maasvlakte 2. In Maasvlakte 2 werd € 108,9 miljoen geïnvesteerd, in het overige havengebied € 153,9 miljoen. Dat is nog steeds aanzienlijk in vergelijking met het resultaat van € 227 miljoen. Dit is kenmerkend voor de investeringsmachine die het Havenbedrijf in feite is. (Bron: Havenbedrijf Rotterdam)

Volg TotaalTrans op Twitter