Winst Havenbedrijf Antwerpen keldert ruim zestig procent

519

Het Havenbedrijf Antwerpen heeft vorig jaar ruim zestig procent minder winst gemaakt. De winst kelderde van 139 miljoen naar 54,7 miljoen euro. Het Havenbedrijf wijt de lagere winst onder meer aan een verhoging van de voorzieningen voor zowel milieurisico’s als pensioenen.

De totale overslag in de haven van Antwerpen kwam vorig jaar uit op 190,8 miljoen ton of een groei van 3,6 procent. De containertrafiek kende Haven Antwerpen groeit, maar minder containers en schepenweliswaar een kleine terugval als gevolg van de economische crisis, maar dit werd ruimschoots goed gemaakt door de uitstekende cijfers voor het vloeibare massagoed, een groei van 31,4 procent.

Schaalvergroting
2013 was volgens het Havenbedrijf het jaar van de schaalvergroting in de containervaart. ‘Naast het in de vaart brengen van 18.000 TEU-schepen, was het vooral de oprichting van het P3-netwerk dat de aandacht trok. De keuze die daarin werd gemaakt voor Antwerpen versterkt niet alleen de positie van onze haven in de wereldwijde supply chain, het bewijst ook dat Antwerpen een vaste waarde is in de A-klasse van wereldhavens. De vlotte aanloop van de Mary Maersk (18.000 TEU) bevestigde nogmaals de goede toegankelijkheid voor de grootste containerschepen en de consolidatie van de Scheldeverdieping.’

Als eerste opdracht ziet het Havenbedrijf het uitbouwen en behouden van haar positie als wereldhaven. (Bron: Havenbedrijf Antwerpen)

Reageren op dit bericht kan onderaan deze pagina
Volg ons ook op Twitter of neem een abonnement op de nieuwsbrief