Wilhelminasluis Zaandam twee maanden gestremd

747

De vernieuwing van de Wilhelminasluis in Zaandam kan gerealiseerd worden met een stremming van twee maanden in 2014. Dit is de uitkomst van de aanbestedingsprocedure waarbij de inschrijvers zijn uitgedaagd om de overlast voor de scheepvaart en het wegverkeer te minimaliseren.

wilhelminalsluiszaandamDe provincie Noord-Holland heeft Heijmans opdracht verleend voor het ontwerpen en het vernieuwen van de Wilhelminasluis in Zaandam. Tegelijkertijd met het vernieuwen van de 110 jaar oude Wilhelminasluis worden ook de Beatrixbrug en de Wilhelminabrug vervangen.

Schutsluis
De vernieuwde Wilhelminasluis wordt een schutsluis voor gemengd verkeer, geschikt voor scheepvaart tot en met klasse CEMT Va ( dit zijn schepen van maximaal 110 meter lang, 11,4 meter breed en een diepgang van 4 meter). Daarbij wordt de doorvaartbreedte vergroot van 12 naar 14 meter en worden ook de beide bruggen vernieuwd. De bestaande komvormige sluiskolk wordt vervangen door een meer efficiënte rechthoekige vorm. De drempeldiepte wordt 4,7 meter (is nu 3,2 meter) en de lengte van de kolk wordt 156 meter (is nu 120 m).

Het jaar 2013 gebruikt de aannemer voor de voorbereidingen, de daadwerkelijke uitvoering vindt plaats in 2014 en het project is uiterlijk mei 2015 afgerond. Tijdens de uitvoering wordt de Wilhelminasluis in de zomer van 2014 gedurende twee maanden volledig gestremd. In dezelfde periode zijn ook de naastgelegen Beatrixbrug en Wilhelminabrug afgesloten. Er zijn dan wel alternatieve routes voor de scheepvaart en het wegverkeer beschikbaar.

Bij het vernieuwen van de Wilhelminasluis werkt de provincie nauw samen met de gemeente Zaanstad. Het project is onderdeel van het programma ‘Vaart in de Zaan’, dat als doel heeft de Zaan beter bereikbaar te maken voor de binnenvaartschepen van de toekomst. De provincie zet hiermee in op een verschuiving van het vervoer over de weg naar meer vervoer over water en verbetering van de leefbaarheid in de regio.

De komende maanden worden de plannen verder uitgewerkt. In het voorjaar, wanneer er meer bekend is over de bouwmethode en de uitvoeringsplanning, organiseert de provincie samen met Heijmans informatiebijeenkomsten voor belanghebbenden en belangstellenden.

Bron: Koninklijke Schuttevaer