WiFi op ligplaatsen binnenvaart

948

De overheid wil het gebruik van mobiel internet (WiFI) op ligplaatsen voor de binnenvaart verbeteren. Een van de maatregelen binnen het IDVV programma van Rijkswaterstaat is dan ook het stimuleren van breedband internet toegang via WiFi op ligplaatsen voor de professionele binnenvaartschippers.

wifiIn het IDVV programma van Rijkswaterstaat zijn maatregelen opgenomen die zich richten op het stimuleren van diensten en logistieke concepten, waarvoor een betrouwbare informatie uitwisseling tussen binnenvaart schippers en marktpartijen noodzakelijk is. ‘Een van de randvoorwaarden voor goede en snelle digitale uitwisseling van informatie is de beschikbaarheid van goede datacommunicatiefaciliteiten. Mobiel Internet is de voor de hand liggende faciliteit voor binnenvaartschepen om real-time informatie uit te wisselen en te ontvangen, zowel voor verplichte meldingen aan de overheid als (logistieke) informatie-uitwisseling tussen marktpartijen.’
Om deze doelstelling te realiseren, is onlangs een aanbesteding gepubliceerd via www.aanbestedingskalender.nl. Hier is ook de leidraad (.docx) te downloaden voor deze aanbesteding te downloaden.