Wiebes niet met Duitsers in overleg over minimumloon

720

DEN HAAG – Staatssecretaris Wiebes van het ministerie van Financiën wil nog niet met Duitsland in overleg over de extra administratieve lasten die de invoering van het minimumloon en de eerstedagsmelding in Duitsland voor de transportsector oplevert.

Wiebes vervroegt besluit over accijnsverhoging niet‘Gezien het feit dat de wet in Duitsland net is ingevoerd en zich nog een administratieve controlepraktijk moet ontwikkelen, zien wij geen aanleiding om nu al bij de Duitse autoriteiten aan te dringen op uitzonderingen’, schrijft Wiebes op Kamervragen van Pieter Omtzigt (CDA). ‘Wij wijzen er bovendien op dat ook Nederland geen categoriale uitzonderingen geeft van de controle op het minimumloon.’

Verklaring

Volgens Wiebes zijn werkgevers verplicht aan het begin van het dienstverband een schriftelijke verklaring  te overleggen aan de Duitse douane aan de hand waarvan kan worden vastgesteld of het minimumloon wordt betaald. ‘In bepaalde gevallen kan een buitenlandse werkgever dit doen door middel van een ‘Einsatzplanung’ een overzicht van de te verwachten werkzaamheden over een periode van maximaal zes maanden. Het gaat hier bijvoorbeeld over situaties waarin de werknemer meerdere plaatsen van tewerkstelling heeft of bepaalde mobiele werkzaamheden verricht, zoals bij goederenvervoer.’

De maximale boete bij het niet voldoen aan de administratieve verplichtingen uit de Duitse minimumloonwet bedraagt € 30.000, en bij het niet uitbetalen van het minimumloon € 500.000.

Eenvoudig

Wiebes spreekt van een eenvoudige modelverklaring van de Duitse douane waarmee verklaard dient te worden dat het Duitse minimumloon wordt betaald. ‘Tevens moet daarin de plaats worden aangegeven waar de onderliggende bewijsstukken daarvoor (loonstrookjes, arbeidstijdenoverzicht en arbeidsovereenkomst) gereedgehouden worden. Deze gegevens dienen in de Duitse taal beschikbaar te zijn. Vervolgens moet kort worden gemeld welke personen (naam en geboortedatum) voor welke periode naar verwachting in Duitsland werkzaam zullen zijn. Het formulier moet aan de Duitse douane gefaxt worden. Het is dus niet nodig om werknemers een kopie van de arbeidsovereenkomst en een laatste loonstrook mee te geven. Welke verplichtingen precies voor welke sectoren gelden, kunnen de betrokken sectoren bij de Duitse douane navragen.’

Europese Hof

De staatssecretaris meldt verder dat administratieve verplichtingen bij grensoverschrijdende dienstverrichting vormen een belemmering van het vrij verkeer van diensten vormt. ‘Nederland hecht veel belang aan het vrij verkeer. Tegelijkertijd hecht Nederland veel waarde aan de mogelijkheden voor de lidstaten om hun wetgeving te handhaven. De komende periode wordt duidelijk hoe de Duitse wetgeving uitpakt voor het dienstenverkeer tussen Nederland en Duitsland. De Nederlandse regering volgt de situatie op de voet. Het antwoord op de vraag of sprake is van een ongerechtvaardigde handelsbelemmering is uiteindelijk aan het Europese Hof van Justitie.’

Overbodig

Eerder gaf Omtzigt al aan dat volgens hem de Duitse controles op het minimumloon overbodig zijn omdat het Nederlandse minimumloon hoger ligt dan het minimumloon in Duitsland. Wiebes bevestigt dat het in de Nederlandse Wet minimumloon en minimumvakantiebijslag (WML) vastgestelde minimumloon ligt inderdaad iets hoger ligt dan het Duitse minimumloon. ‘Of dat dan ook betekent dat de controle van Nederlandse bedrijven in Duitsland minder prioriteit zal krijgen, is aan de Duitse autoriteiten.’ (Bron: Tweede Kamer)

Meer over het minimumloon:
Duitsland schort eisen minimumloon transito op
IRU eist direct moratorium op handhaving Duits minimumloon
Duitsland verandert niets aan eisen handhaving minimumloon
‘Controle op minimumloon Duitsland is feitelijk overbodig’
Wegvervoer dient klacht tegen Duitsland in over minimumloon
‘Regels minimumloon Duitsland druisen in tegen vrij verkeer’

Reageren op dit bericht kan onderaan deze pagina
Volg ons ook op Twitter of neem een abonnement op de nieuwsbrief