Wiebes weigert verzoek CDA inzicht stukken accijnsonderzoek

714

Staatssecretaris Eric Wiebes weigert Tweede Kamerlid Pieter Omtzigt informatie te geven over het onderzoek naar de accijnscijfers. ‘De cijfers zijn frequent en zeer fors bijgesteld, matchen niet met elkaar en zijn voor een deel geheim. En de juichclaim van 150 miljoen euro extra accijnzen in januari is nu helemaal ingetrokken’

Volgens Omtzigt stuurt Wiebes geen enkel document op. ‘Terwijl ik in het Wob-verzoek duidelijk om de achterliggende stukken heb gevraagd. Formeel lijkt hij de Wob (Wet openbaarheid van bestuur) gewoon te weigeren. De regering beschikt over de aangiftecijfers maar weigert die openbaar te maken. Maar het kan CDA stel Kamervragen: ‘Odfjell, voor de tiende keer’nog bonter: staatssecretaris Wiebes stuurde een stuk naar de Kamer (zonder veel informatie), maar niet de stukken van het onderzoek of zelfs maar een deel van de stukken van het onderzoek. Ofwel, ook als Kamerlid hoef je volgens de regering niet geïnformeerd te worden.’

Officieel antwoord Wiebes

‘De leden van de fractie van het CDA merken op dat zij bij de regeling van werkzaamheden een Wob-verzoek gedaan hebben en doen het verzoek de gevraagde stukken bij de beantwoording van deze vragen ter beschikking te stellen. De heer Omtzigt verzocht tijdens de genoemde regeling van werkzaamheden om openbaarmaking van alle documenten die gaan over of betrekking hebben op het onderzoek naar de accijnsverhoging, en van alle vormen van communicatie, met inbegrip van uitgewisselde documenten, contra-rapporten, rapporten inclusief conceptversies. Daarbij is een beroep gedaan op artikel 68 van de Grondwet en de Wet openbaarheid van bestuur (Wob). De heer Omtzigt heeft daarbij aangegeven dat het hem om de cijfers te doen is.
Het toetsingskader waarbinnen ik dit verzoek beoordeel is dat van artikel 68 Grondwet. De informatieplicht aan het parlement krachtens de Grondwet reikt immers in alle gevallen ten minste even ver en soms verder dan de verplichting informatie openbaar te maken op grond van deWob. In dit kader verwijs ik ook naar de brief van de minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties over de reikwijdte van artikel 68 Grondwet.’

Debat voeren

Pieter Omtzigt heeft donderdag opnieuw vragen aan Wiebes gesteld documenten over het accijnsonderzoek boven tafel te krijgen. ‘Hopelijk kan hij ze gewoon sturen zodat we een debat over de feiten rond de accijnsverhoging kunnen voeren.’ (Bron: Pieter Omtzigt)

Reageren op dit bericht kan onderaan deze pagina
Volg ons ook op Twitter of neem een abonnement op de nieuwsbrief