Wiebes beslist half mei over mogelijk ingrijpen accijnzen

713

Staatssecretaris Eric Wiebes van het ministerie van Financiën komt half mei met uitsluitsel over een eventuele aanpassing van de accijnsverhoging. Wiebes antwoordt dit op Kamervragen van de PVV en het CDA.

De BOVAG meldde onlangs dat transportbedrijven steeds vaker over de grens gaan tanken. TLN berekende na onder zoek onder haar leden dat de accijnsverhoging de schatkist 180 miljoen euro kost, in plaats van 90 miljoen euro aan extra opbrengsten. TLN wil dat het kabinet de accijnsverhoging zo snel mogelijk terugdraait.

Eigen onderzoek
Wiebes zegt met de branche-organisaties in overleg te gaan om na te gaan op welke wijze hun cijfers tot stand zijn gekomen. ‘Ook heb ik inmiddels eigen onderzoek in gang gezet. Een Helft ondernemers tankt door accijnsverhoging in buitenlandaantal oliemaatschappijen heeft zich bereid verklaard gegevens te verstrekken over de hoeveelheden afgezette brandstof naar type. Daarbij is een onderscheid mogelijk naar het binnenland en verschillende breedtes van de grensstrook. Deze gegevens kunnen worden gelegd naast de macrogegevens die we via de accijnsaangiften ontvangen. Bovendien worden de gegevens ingekleurd uit andere bronnen, zodat ontwikkelingen beter kunnen worden verklaard. Om tot een voldoende onderbouwd oordeel te komen zijn toch ten minste de uitkomsten van drie maanden nodig.’

Te vroeg
Wiebes stelt dat het nu nog te vroeg is om te kunnen vaststellen wat de uiteindelijke gevolgen van de accijnsmaatregelen voor de totale belastinginkomsten en voor het tankgedrag langs de grens zijn. ‘Het is evident dat pomphouders in de grensstreek gevolgen ondervinden van de accijnsmaatregelen. Ik heb begrip voor hun situatie en het in kaart brengen van de gevolgen voor de grensstreek staat dan ook hoog op mijn agenda. Mijn ambtsvoorganger heeft toegezegd voor de zomer een rapportage aan de Kamer te zenden. Ik heb inmiddels langs verschillende lijnen onderzoek uitgezet. Met de gevonden versnellingen in het proces kan naar verwachting een beeld worden opgeleverd per half mei 2014, van de eerste uitkomsten van een evaluatie van de effecten van de accijnsverhogingen van diesel en LPG. (Bron: Tweede Kamer)

Schrijf u nu in voor de nieuwsbrief van TotaalTrans

Volg TotaalTrans op Twitter