Wi-Fi hotspots voor binnenvaart in Amsterdamse Houthavens

427

De binnenvaart heeft vanaf vandaag makkelijker en sneller toegang tot breedband-internet via Wi-Fi hotspots op de binnenvaartligplaatsen in de Houthaven en de Oude Houthaven.

De binnenvaart kan via de WiFi hotspots informatie uitwisselen en diensten aanvragen van het havenbedrijf Amsterdam en partners, zoals het vinden en reserveren van ligplaatsen via Wi-Fi hotspots binnenvaart in Amsterdamse Houthavensde website. Door deze dienst  is het ook mogelijk om grote bestanden als bijvoorbeeld digitale vaarkaarten  te downloaden.

Er is gekozen om de Wi-Fi hotspots in de Houthavens aan te bieden omdat in deze havens circa 36 ligplaatsen voor de binnenvaart aanwezig zijn. Naast de haven van Amsterdam doen inmiddels negen havens mee met dit project, waaronder de havens van Rotterdam (Maashaven) en Zwijndrecht.

Abonnement
De aanleg van de WiFi hotspots is onderdeel van Binnenvaartnet, een initiatief van de Stichting Binnenvaart Netwerk Diensten. Deze stichting is in september 2013 opgericht en heeft als doel het bieden en beheren van laagdrempelige ICT diensten voor binnenvaartschippers. De stichting is een initiatief van het programma Impuls Dynamisch Verkeersmanagement Vaarwegen (IDVV) van Rijkswaterstaat. (Bron: Haven Amsterdam)