‘Werkgevers pikken krenten uit pap bij CAO-onderhandelingen’

796

Het overleg op 7 oktober over de nieuwe cao Beroepsgoederenvervoer heeft nog geen resultaat opgeleverd. Volgens CNV Vakmensen pikken werkgevers nu de krenten uit de pap gepikt. ‘En dat kan natuurlijk niet.’

Werkgevers hebben onvoldoende mandaat van hun leden gekregen om een cao af te kunnen sluiten. CNV Vakmensen wil praten over vernieuwing van de cao, maar wil dat zorgvuldig gaan doen. Ook de pensioenregeling moet aangepast worden.

Verrassingsacties chauffeurs bij distributiecentra Albert HeijnVernieuwing

CNV Vakmensen wil alle onderwerpen betrekken bij de vernieuwing van de cao. ‘Ook is het heel belangrijk om de leden en de werknemers uit de sector bij deze vernieuwing te betrekken. TLN heeft aangegeven dat het om een pakket aan voorstellen ging. De onderhandelingsdelegatie heeft geen ruimte om andere afspraken te maken. TLN gaat nu opnieuw met de leden praten.’

Werkgevers zijn teleurgesteld dat de vakbonden nu geen afspraken willen maken over de vernieuwing van de cao. Door de vakbonden is er niet inhoudelijk gereageerd op het pakket aan voorstellen dat TLN op 10 september aan de bonden heeft overhandigd. CNV Vakmensen heeft aangegeven een meerjarige cao te willen afsluiten. Tijdens de looptijd van die cao moet dan de inhoudelijke discussie plaatsvinden. Het kan dan niet alleen gaan over het loon en de toeslagen. Meer zeggenschap van de werknemers over de werkdagen en werktijden horen daar ook bij.

Lonen

CNV Vakmensen wil ook over 2014 een fatsoenlijke loonsverhoging. Werkgevers hebben daarvoor nog geen bod gedaan. Het pakket aan voorstellen van TLN hield ook in dat de lonen op 1 januari 2015 en op 1 januari 2016 telkens met 2 procent omhoog zou gaan. Dit staat nu even in de koelkast.

Door veranderingen in de wet- en regelgeving over de pensioenen moeten hierover dit jaar nog afspraken gemaakt worden. De nieuwe pensioenregeling moet op 1 januari 2015 ingaan. In de komende weken moet duidelijk worden welke effecten dit gaat hebben op de pensioenregeling.

Op 5 november gaan de onderhandelingen verder. (Bron: CNV Vakmensen)

Reageren op dit bericht kan onderaan deze pagina
Volg ons ook op Twitter of neem een abonnement op de nieuwsbrief