Werkgevers mogen geen SOOB premie inhouden

1068

Over de maanden juli, augustus en september mogen werkgevers geen premie voor SOOB inhouden. Hierdoor moet het netto loon vanaf 1 juli iets hoger uitkomen dan in de vorige loonperiode. CNV Vakmensen vraagt werknemers in het transport de loonstrook te controleren.

Werkgevers zijn op grond van de cao SOOB verplicht om premie te betalen. Een deel van de premie mag jouw werkgever inhouden op je loon. Voor een chauffeur in D5 met een bruto maandloon van € 2.301,18 gaat het om € 5,22. Dit betekent dat je deze loonperiode iets meer netto loon moet ontvangen.

SOOB cao

Sinds 1 juli 2014 is de cao SOOB (Stichting Opleidings- en Ontwikkelingsfonds Beroepsgoederenvervoer over de weg en de verhuur van mobiele kranen) niet meer algemeen verbindend verklaard. Er is een nieuwe cao SOOB afgesloten met een looptijd van 1 juli 2014 tot en met 30 juni 2017. Werkgevers mogen geen SOOB premie inhoudenDeze cao geldt voor leden van de vakbonden en de leden van de werkgeversorganisaties TLN en VVT. Ongeorganiseerde werkgevers hoeven zich niet te houden aan de afspraken die door vakbonden, TLN en VVT zijn gemaakt. Deze bedrijven hoeven dan ook geen premie voor de SOOB te betalen.

Algemeen verbindend

De tekst van de cao SOOB ligt nu bij het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid met het verzoek om de cao algemeen verbindend te verklaren. Als de cao algemeen verbindend verklaard wordt geldt deze cao ook voor niet georganiseerde werknemers en werkgevers. De leden bij TLN en de VVT willen pas premie voor de SOOB betalen als ook de niet leden de SOOB premie moeten betalen. Daarvoor moet eerst de cao algemeen verbindend verklaard worden. Ingeschat is dat dit op 1 oktober het geval kan zijn. Vandaar dat afgesproken is dat er over de maanden juli, augustus en september geen premie voor de SOOB betaald hoeft te worden.

De loonstrook

Iedere loonstrook is verschillend. Kijk op je loonstrook onder inhoudingen. Daar kun je zien of er premie is ingehouden. Vaak zie je daar staan:

  • 0,245% Opleiding en Ontwikkeling; of
  • 0,245% WN premie SOOB; of
  • 0,245% premie SOOB.
Verschillend

Als je een maandloon hebt mag er op de loonstrook van juli 2014 geen inhoudingen voor de SOOB premie meer staan.

Bij een vier-wekenloon staat er op de loonstrook wel een inhouding voor de SOOB premie. Twee weken vallen nog in de maand juni en twee weken zijn van de maand juli. Alleen over het loon dat je in juni verdient mag de premie worden ingehouden. Vergelijk de inhouding van de SOOB premie met je vorige loonstrook. Het bedrag moet een stuk lager zijn. (Bron: CNV Vakmensen)

Reageren op dit bericht kan onderaan deze pagina
Volg ons ook op Twitter of neem een abonnement op de nieuwsbrief