Werk aan tankschepen niet veilig en gezond genoeg

422

UTRECHT – De Inspectie SZW heeft bij 135 van de 190 geïnspecteerde tankschepen, waar onderhoudswerkzaamheden werden verricht, overtredingen geconstateerd. De meeste overtredingen hadden te maken met het niet of onjuist meten van gevaarlijke concentraties gassen en dampen. Ook is er onvoldoende aandacht voor voorlichting, onderricht en toezicht.

Inspectie SZW onderzoekt op verzoek FNV handhaving caoDe inspecties vonden plaats van 2008 tot en met 2013. Uit het hoge aantal overtredingen blijkt dat de reparatiewerkzaamheden op tankschepen nog altijd niet veilig en gezond genoeg uitgevoerd worden.

Opgehoopte gassen

De reparatiewerkzaamheden vinden veelal plaats in kleine en nauwe ruimtes op het schip. Juist hier is het gevaar aanwezig te stikken door opgehoopte gassen of bedwelmd of vergiftigd te raken. Voordat werknemers in zo’n ruimte gaan moet met  de concentratie gevaarlijke gassen en dampen meten. Het overgrote deel van de  overtredingen heeft te maken met het niet of verkeerd uitvoeren van metingen, die noodzakelijk zijn om te bepalen of men de ruimte veilig kan betreden.  Een klein deel van de overtredingen heeft te maken met het geven van onvoldoende voorlichting aan de werknemers of dat er onvoldoende toezicht was op de werkzaamheden.

In twee gevallen is het werk direct stilgelegd, omdat geheel was nagelaten controlemetingen uit te voeren voor werkzaamheden in ruimten met gevaar voor verstikking, bedwelming, vergiftiging, brand of explosie. Na doen van de metingen mochten de werkzaamheden weer hervat worden.

Blijven inspecteren

Met brancheorganisatie Scheepsbouw Nederland heeft de Inspectie afgesproken dat de sector actiever de bedrijven gaat informeren en stimuleren om de arbeidsomstandigheden te verbeteren. Door aard van de risico’s van reparatiewerkzaamheden aan boord van tankschepen blijft de Inspectie SZW hier de komende jaren inspecteren. (Bron: Inspectie SZW)

Meer nieuws over de Inspectie SZW:
Inspectie SZW pakt in Transport en Logistiek schijnconstructie aan
Inspectie SZW gaat bedrijven bij uitbuiting met naam noemen
Inspectie SZW onderzoekt op verzoek FNV handhaving cao
Verladers willen dat Inspectie SZW blijft meedenken

Reageren op dit bericht kan onderaan deze pagina
Volg ons ook op Twitter of neem een abonnement op de nieuwsbrief