Wekenlange stremming sluizen Delden en Hengelo

2073
Aan de sluizen van Delden en Hengelo vond lange tijd alleen noodzakelijk onderhoud plaats. ‘Echt grootschalig onderhoud is alweer een poos geleden’, vertelt omgevingsmanager Richard Schokker van aannemer Mourik. (Foto Rijkswaterstaat)

DELDEN De sluizen van Hengelo en Delden zijn in april wekenlang gestremd voor de scheepvaart. Rijkswaterstaat gaat in die tijd de sluiscomplexen moderniseren.

De sluizen en gemalen bij Delden en Hengelo dateren uit de jaren dertig van de vorige eeuw. Ze werden opgeleverd bij de aanleg van de Twentekanalen. Aan de sluizen vond lange tijd alleen noodzakelijk onderhoud plaats. ‘Echt grootschalig onderhoud is alweer een poos geleden’, vertelt omgevingsmanager Richard Schokker van aannemer Mourik. ‘Het moderniseren door Rijkswaterstaat is dan ook geen overbodige luxe.’

‘Rekening houden’
In Hengelo is het sluiscomplex gestremd van 15 tot en met 19 maart en van 5 april tot 7 mei. In Delden kunnen schepen de sluizen niet passeren tijdens de grote stremming van 9 april tot 7 mei. Schokker denkt hiermee de overlast voor de schippers en de bedrijven zoveel mogelijk te beperken. ‘We houden in de planning veel rekening met de wensen van de bedrijven die het kanaal gebruiken. Mede om die reden zijn de grootste stremmingen in april gepland.’

Delden
In Delden vernieuwt Rijkswaterstaat beide sluisdeuren en wordt de volledige aandrijving van de sluisdeuren uit elkaar gehaald, de onderdelen schoon gemaakt en indien nodig vervangen. Ook krijgt de stalen sluiskolk een opknapbeurt. Er wordt geverfd en de verankering die zorgt dat de damwanden op hun plaats blijven wordt vervangen. ‘Van het pompgemaal vernieuwen we de elektrische pompen’, vertelt Schokker. ‘Op het terrein waar het gemaal en de sluis staan, doen we allerlei onderhoud. Van schilder- en snoeiwerk tot onderhoud aan de weg.’

Hengelo
De werkzaamheden aan de sluis en het gemaal van Hengelo zijn grotendeels hetzelfde. ‘Ook hier onderhouden we de sluiskolk. Maar omdat deze van beton is, en niet van staal, beperkt dit zich tot het vernieuwen van de betonvoeg.’ De deuren worden niet vervangen, maar gezandstraald en voorzien van nieuwe coatings. ‘In Hengelo demonteren we eveneens de aandrijving en reviseren deze. Wel anders is dat we de oude dieselmotoren die de gemaalpompen aandrijven vervangen door modernere pompen met elektrische motoren. Op die manier werkt het gemaal schoner en stiller.’