Weinig mis met zwavelgehalte in zware stookolie

588

BRUSSEL – De Belgische FOD Mobiltieit en Vervoer heeft bij zestig controles en twintig staalnames van zware stookolie in zeeschepen slechts in een beperkt aantal gevallen afwijkingen vastgesteld. Sinds 1 januari 2015 gelden strengere, Europese normen voor het zwavelgehalte in de zware stookolie die gebruikt wordt in zeeschepen. Het maximale gehalte wordt door tien gedeeld.

Weinig mis met zwavelgehalte in zware stookolie De Europese Commissie heeft erop aangedrongen dat de lidstaten daarop controles zouden uitoefenen en heeft daarvoor doelstellingen opgelegd. België pakte volgens eigen zeggen direct de handschoen op en begon als één van de lidstaten met staalnames en controles van documenten. ‘In januari waren er slechts drie EU-lidstaten (België, Nederland en Zweden) die staalnames en documentaire controles deden. Frankrijk, Duitsland en Denemarken hebben enkel documentaire controles uitgevoerd.

Bunkercontrole

Vanaf de eerste maand is België – via het directoraat-generaal maritiem vervoer van de FOD Mobiltieit en Vervoer – van start gegaan met deze controles. Voor ieder schip verifiëren de controleurs van de FOD Mobiliteit en Vervoer de boorddocumenten en dan vooral die documenten die de kwaliteit en het zwavelgehalte van de stookolie aantonen. ‘Bovendien zal de controle op het bunkeren van scheepsbrandstof in de havens de bunkerleveranciers stimuleren om enkel goede kwaliteit te leveren. Dat zal binnen een vrij korte termijn bij de reders en charterers de overtuiging doen groeien dat door in een Belgische haven te bunkeren zij ook scheepsbrandstof van juiste en van goede kwaliteit geleverd krijgen.’ (Bron: FOD)

Reageren op dit bericht kan onderaan deze pagina
Volg ons ook op Twitter of neem een abonnement op de nieuwsbrief