Wegvervoer krimpt in 2013, in 2014 lichte groei

779

Wit-Rusland voert per 1 juli tol inDe transportvolumes in het wegvervoer nemen in 2013 naar verwachting met 0,5% af ten opzichte van 2012. In 2014 wordt gerekend op een groei van 0,8%. Dit blijkt uit de ‘Korte Termijn Voorspeller’ voor het Nederlandse goederenvervoer van Panteia/NEA.

Het vervoer van bouwmaterialen en eindproducten & containers over de weg neemt in 2014 nog verder af. Het wegvervoer van landbouw & levensmiddelen en energieproducten blijft stabiel. Groei in het wegvervoer is te zien in het vervoer van chemische producten en metaalproducten.

Totale vervoer
Naar verwachting krimpt het totale goederenvervoer in Nederland  in 2013 met 0,3% ten opzichte van 2012. De verwachting voor 2014 is neerwaarts bijgesteld vanwege de lagere groeiverwachting van de economie. Er wordt nu voor 2014 gerekend met een volumegroei van 1% ten opzichte van 2013.
De belangrijkste oorzaak is de verslechterde economische situatie en de lagere binnenlandse bestedingen. Dit leidt tot een minder hoge transportvraag vanuit de bouwsector en consumentengoederen. Het volume dat wordt voorzien voor het jaar 2014 ligt onder het niveau van het jaar 2005 en ligt nog 9% onder het volume dat gezien werd in topjaar 2008.

Meer nieuws over wegvervoer:
Asscher wil praten over ‘onbetaalbare’ vorstverletregeling
Bruggen over Twentekanaal hebben te weinig draagkracht
Minister onderzoekt uitbreiding controles op cabotage wegvervoer
Brede overeenstemming over Europese aanpak misstanden wegvervoer
Actie in de Transport 5 juli naar Den Haag
Problemen met Hongaarse tol

twitter