Weegplicht containers in 2016

555

ZOETERMEER – De Internationale Maritieme Organisatie (IMO) heeft definitief beslist dat alle exportcontainers die over zee worden vervoerd, verplicht door verladers moeten worden gewogen. Dat meldt verladersorganisatie EVO.

OOCL doopt achtste megacontainerschipVan alle containers moet het brutogewicht door de verlader worden geverifieerd. Dit kan op twee manieren. Ten eerste door de beladen container fysiek te wegen op een gekalibreerde en gecertificeerde weegbrug. Ten tweede door gebruik van een goedgekeurde berekeningswijze voor het totaalgewicht van lading, pallets, verpakkingsmaterialen en het gewicht (tarra) van de container.

Goedkeuring

De gecertificeerde berekeningswijze moet zijn goedgekeurd door de bevoegde autoriteiten van het land waar de container is beladen. EVO werkt samen met het ministerie van Infrastructuur en Milieu om de berekeningsmethoden zoveel mogelijk aan laten te sluiten bij reeds bestaande processen en praktijken bij exporterende bedrijven.

De verlader moet het totaalgewicht van container, lading, pallets en stuwmaterialen tijdig doorgeven aan de kapitein en de terminal, zodat het stuwplan van het schip conform de opgegeven gewichten wordt opgesteld.

Tegenstander

Deze weegverplichting gaat in op 1 juli 2016 en geldt wereldwijd. EVO heeft jarenlang gestreden tegen deze weegplicht. Het vastzetten (sjorren) van de containers aan boord van zeeschepen is nog belangrijker. (Bron: EVO)

Lees ook:
Minister Schultz zoekt alternatief voor wegen van containers
Europese organisaties tegen verplicht wegen zeecontainers
‘Verladers niet gehoord in discussie over wegen containers’

Reageren op dit bericht kan onderaan deze pagina
Volg ons ook op Twitter of neem een abonnement op de nieuwsbrief