Waterstand Nederrijn verlaagd door Ruimte voor de Rivier

519

ELST – Vier maatregelen van Ruimte voor de Rivier van Rijkswaterstaat aan de Nederrijn zijn 30 oktober opgeleverd, waardoor de van nature laaggelegen uiterwaarden beschikbaar komen voor extra waterafvoer in natte tijden.

Waterstand Nederrijn flink verlaagd door Ruimte voor de RivierDe oevers van de zomerkades zijn verwijderd en dat levert bij extreem hoogwater een lagere waterstand op bij de Doorwerthse waarden (3 cm), Tollewaard (3 cm) en Middelwaard (3cm). Bij Elst wordt de waterstand zelfs 13 cm lager. Bij deze vier Ruimte voor de Rivier-projecten heeft Rijkswaterstaat de markt meer ruimte gegeven om de opdracht uit te voeren. Het resultaat: de projecten zijn een jaar eerder afgerond.

Vervuiling

Niet alleen was er bij de inrichting van de gebieden oog voor de waterveiligheid, maar ook voor recreatie, natuur en bedrijfsleven. Zo is de grootschalige vervuiling in de uiterwaard bij Elst opgeruimd en zijn tegelijkertijd de explosieven die nog in de grond zaten verwijderd. De uiterwaard bij Elst is nu beter toegankelijk voor wandelaars, dit onder andere door de aanleg van een passantensteiger. Uit respect voor de cultuurhistorie van het gebied is de oude schoorsteen van de steenfabriek gerestaureerd.

Aanbesteding vond plaats op basis van Best Value Procurement (Prestatie Inkoop) waarbij de opdrachtnemer het project vanuit de eigen expertise zelfstandig leidt en de opdrachtgever op afstand blijf. De combinatie Boskalis-Grontmij werd al tijdens het planproces betrokken en kreeg veel ruimte voor creatieve oplossingen. Dit is het eerste waterproject binnen Rijkswaterstaat waar BVP én PD&C zijn toegepast.
Cees Brandsen van Rijkswaterstaat: ‘BVP gaat over kiezen voor kwaliteit door alle beschikbare expertise te benutten en de markt ruimte te geven. Dat is hier gedaan. Dat we dan ook nog sneller dan gepland de voltooiing in de boeken kunnen bijschrijven is een fantastisch resultaat en een mooie impuls voor deze vorm van samenwerken met de markt.’

Ruimte voor de Rivier

De Nederlandse rivieren hebben steeds vaker te maken met hoge waterstanden. Ze krijgen meer regen- en smeltwater te verwerken, terwijl ze tussen de dijken maar weinig ruimte hebben. Hierdoor neemt de kans op overstromingen toe. Alleen dijkverhoging is onvoldoende om het toenemende overstromingsgevaar te keren. De waterstand in de rivieren moet omlaag. Daarom geeft Rijkswaterstaat samen met waterschappen, gemeentes en provincies onze rivieren op ruim dertig plaatsen meer ruimte. Bijvoorbeeld door het verleggen van dijken, graven van nevengeulen en verdiepen van uiterwaarden. Op deze manier werken we samen aan de veiligheid van vier miljoen inwoners in het rivierengebied én aan een aantrekkelijke leefomgeving. Zo krijgen bijvoorbeeld de uiterwaarden van de Rijn bij Arnhem niet alleen meer afvoercapaciteit, ze worden tevens omgevormd tot een groot recreatiegebied met strandjes, fietspaden en struingebieden. En het verruimen van de Merwede biedt Gorinchem behalve meer bescherming tegen hoogwater ook een economische impuls. De toegenomen transportmogelijkheden over water maken bedrijventerrein Avelingen beter bereikbaar en daarmee tot een aantrekkelijke vestigingsplaats voor ondernemers. (Bron: RWS)

Reageren op dit bericht kan onderaan deze pagina
Volg ons ook op Twitter of neem een abonnement op de nieuwsbrief