Waterboot voor binnenvaart terug in havens Drechtsteden

689

Evides Waterbedrijf start met een pilot om de beroepsbinnenvaart in de havens van de Drechtsteden te voorzien van drinkwater aan boord. Van 31 maart tot met 2 juni vaart een drinkwaterboot op maandag en donderdag door de havens.

De binnenschipper betaalt tijdens de pilot 4,762 euro per kuub water aan Evides. Ter vergelijking; een huishouden aan de wal betaalt nu, afhankelijk van de provincie, tussen de 0,80 en 1,60 euro per kuub.

Drinkwaterboot
De drinkwaterboot vaart twee op maandag en donderdag door de havens. Schippers kunnen drinkwater aanvragen via het telefoonnummer 010-2935472. Op afspraak vindt vervolgens de ‘Volledige markttransparantie niet wenselijk voor de binnenvaart’levering van drinkwater plaats.

Schippers in de havens Drechtsteden kunnen het afgenomen drinkwater direct contant afrekenen of op rekening laten zetten. In het Rotterdamse havengebied zit het drinkwater dat Evides levert, inbegrepen bij de havengelden. In de havens Drechtsteden is dit niet de situatie.

Behoefte peilen
Met de pilot wil Evides de behoefte aan drinkwater in de havens Drechtsteden in kaart brengen. Al geruime tijd wordt geen drinkwater meer geleverd aan de binnenvaart in dit gebied. Voorheen regelde gemeente Dordrecht de waterlevering. Theo Janssen krijgt als teamleider afdeling Scheepvaart verschillende signalen over de behoefte aan drinkwater. ‘Evides wil deze dienstverlening nu gaan verzorgen. Tijdens de pilotperiode wordt de vraag hiernaar duidelijk.’

Betalen
Een schipper die drinkwater tijdens de pilotperiode afneemt in het Drechtse havengebied, kan contant afrekenen bij de waterboot of het bedrag op rekening laten zetten. De binnenvaartschipper met een drinkwatertank (<10 m3) in de Drechtse havens betaalt 4,762 euro per kuub drinkwater. Bij levering aan andere dan binnenvaartuigen met een drinkwatertank, is voor de levering van drinkwater tot en met 10 kuub drinkwater een vergoeding van 55,33 euro aan Evides verschuldigd. Daarna geldt een tarief van 4,762 euro per kuub.

Zeeschepen en -passagiersschepen
Tijdens de pilotperiode is het ook mogelijk om drinkwater aan te vragen voor passagiers- en zeeschepen. Dit kan overlegd worden met de afdeling Scheepvaart, door te bellen naar het telefoonnummer 010-2935472. (Bron: Evides)

Volg TotaalTrans op Twitter