Hoge waterstand zorgt voor stremming binnenvaart in Duitsland

530

In Duitsland is een aantal rivieren gestremd vanwege het hoge water door de vele regen. En Duitse media melden dat nog meer regen op komst is.

Inmiddels zijn de de Elbe, de Main en het Duitse deel van de Donau gestremd. Ook is de Rijn bij Bazel, Maxau en Kaub gesdtremd voor de binnenvaart.

Rijn blijft stijgen
Na hevige regenval in Duitsland en het Alpengebied de afgelopen week, stijgen de waterstanden in de Rijn nog altijd. Op maandagochtend 3 juni heeft de waterstand NAP +12 meter bij Lobith overschreden. Dat betekent dat uiterwaarden gaan onderlopen.

De verwachting voor de Rijn is dat de waterstand de komende dagen verder richting NAP +13,60 meter bij Lobith zal Water in Rijn stijgt nog steedsstijgen. Bij de maandagochtend bereikte waterstand van NAP +12 meter gaan uiterwaarden op grote schaal onder water lopen.

Voor de tijd van het jaar zijn deze hogere waterstanden, en onderlopende uiterwaarden, echter wel bijzonder. In de winterperiode komt dit vaker voor, maar in de zomerperiode nauwelijks. Gebruikers van uiterwaarden zijn daarom extra alert, omdat sommige uiterwaarden in de zomerperiode dienst doen als bijvoorbeeld weide voor vee en/of als camping. Alleen in de zomers van 1970 en 1983 was de hoeveelheid water die bij Lobith werd afgevoerd veel groter.

Maatregelen
Rijkswaterstaat heeft maatregelen genomen om de afvoercapaciteit van de Rijn te vergroten. Bijvoorbeeld door het openen van de stuwen in de Neder-Rijn en Lek. De Neder-Rijn helpt dan bij de afvoer van het overtollige Rijnwater.

Maas
In het stroomgebied van de Maas is tot op heden weinig neerslag gevallen. Voor de Maas worden op dit moment dan ook geen hoge waterstanden verwacht.

Foto’s: Rijkswaterstaat, Ruimte voor de Rivier/Martin van Lokven