Warmtepijp brengt Rotterdamse havenwarmte naar glastuinbouw

426

Advies- en ingenieursbureau Grontmij doet samen met adviesbureau Investeren in Ruimte een haalbaarheidstudie inclusief financieel onderzoek naar het hergebruik van havenwarmte en CO2 van de Rotterdamse haven. In opdracht van het ministerie van Infrastructuur en Milieu wordt onderzocht of en hoe het glastuinbouwgebied Westland in de toekomst verwarmd kan worden met havenwarmte via een warmtepijp.

In de Rotterdamse havens vinden veel industriële processen plaats waarbij veel warmte vrijkomt. Deze zogenaamde havenwarmte wordt nu weg gekoeld terwijl deze wellicht ingezet kan worden Warmtepijp brengt Rotterdamse havenwarmte naar glastuinbouwom andere bedrijven, woningbouw en glastuinbouw in de nabije omgeving te verwarmen. Het duurzaam inzetten van havenwarmte wordt in het stedelijk gebied van Rotterdam al vormgegeven. Om  grootschaliger hergebruik mogelijk te maken, verkennen Investeren in Ruimte en Grontmij of er een warmtepijp onder de Nieuwe Waterweg kan worden aangelegd om de havenwarmte in te zetten in het glastuinbouwgebied Westland.

Grontmij en Investeren in Ruimte onderzoeken hiervoor de omvang van het aanbod aan havenwarmte en van de warmtevraag in het Westland. Andere duurzame technieken voor verwarming van de kassen, zoals geothermie, worden hierbij meegewogen. Hiernaast onderzoeken bedrijven of het technisch en financieel haalbaar is om een warmtepijp aan te leggen tussen de havens en het Westland. Roelof Kooistra, accountmanager bij Grontmij: ‘Het is een verkenning van welke energiemix voor de toekomst van de glastuinbouw in het Westland het meest geschikt is en welke rol havenwarmte daarin kan innemen.’ (Bron: Grontmij)

Reageren op dit bericht kan onderaan deze pagina
Volg ons ook op Twitter of neem een abonnement op de nieuwsbrief