Wanneer is de toeslag voor ééndaagse nachtritten verschuldigd?

1951

In artikel 37 van de CAO Beroepsgoederenvervoer 2012-2014 is bepaald: ‘Per 1 januari 2012 wordt voor ééndaagse nachtritten voor diensturen gelegen tussen 20:00 uur en 04:00 uur een vergoeding van € 2,48 per uur toegekend’.

ottolenselinktimesnew2Dit artikel wordt door FNV Bondgenoten aldus uitgelegd dat voor alle werkuren tussen 20:00 uur en 04:00 uur een nachttoeslag moet worden uitgekeerd. Ook voor ritten die eindigen voor 24:00 uur. Deze uitleg is volgens Transport en Logistiek Nederland (TLN) niet juist. TLN stelt zich op het standpunt dat de toeslag voor ééndaagse nachtritten uitsluitend verschuldigd is indien de ritten geheel of gedeeltelijk werden worden uitgevoerd tussen 00:00 uur en 06:00 uur.

Uitspraak

De uitleg van TLN sluit aan bij de enige gerechtelijke uitspraak over het begrip ‘ééndaagse nachtrit’ van de Kantonrechter uit Terneuzen uit 2006*, dat als volgt werd gedefinieerd: ‘een rit die zich afspeelt binnen 24 uur en waarvan de uitvoering geheel of gedeeltelijk plaatsvindt tussen 00:00 uur en 04:00 uur’.

Op basis van deze definitie en de bewoordingen van art. 37  CAO Beroepsgoederenvervoer komt het mij voor dat een transportondernemer zijn werknemer uitsluitend bij ééndaagse nachtritten (overeenkomstig de hiervoor gegeven definitie) een nachttoeslag moet uitkeren over de uren die zijn gewerkt tussen 20:00 uur en 04:00 uur. Dit is overigens gebruikelijk, althans bij de transportondernemers uit mijn vervoersrechtpraktijk.

Rechtszaak

Het FNV heeft inmiddels een rechtspraak aangespannen om een verklaring voor recht te krijgen dat haar uitleg van artikel 37 CAO Beroepsgoederenvervoer juist is, zodat ook de nachttoeslag moet worden betaald indien een rit eindigt voor 24:00 uur. De uitspraak zal moeten worden afgewacht, doch een toewijzend vonnis ligt niet in de lijn der verwachting.

Voor meer informatie over deze column of andere arbeidsrechtelijke of vervoersrechtelijke onderwerpen kunt u contact opnemen met mr. Otto Lenselink (olenselink@buntsma.nl of 076 – 5204044).

* Rechtbank Middelburg, sector kanton, locatie Terneuzen d.d. 18 oktober 2006

Reageren op dit bericht kan onderaan deze pagina
Volg ons ook op Twitter of neem een abonnement op de nieuwsbrief