VVD stelt Kamervragen over mogelijke tol op Duitse vaarweg

599

VVD wil Calandbrug verleggen voor betere doorstroming spoorDEN HAAG – De Tweede Kamerleden Barbara Visser en Betty de Boer (beiden VVD) hebben minister Schultz van Infrastructuur en Milieu vragen gesteld over het bericht dat de Duitse regering nu ook tol wil op het water.

De twee willen van de minister weten wat zijn vindt van dit voornemen van de Duitse regering en hoe het zich verhoudt tot internationale verdragen en Europese afspraken. De Kamerleden wijzen de lastenverzwaring voor het Nederlandse bedrijfsleven. ‘Kunt u aangeven wat deze nieuwe tol op het water gaat betekenen voor het Nederlandse bedrijfsleven, vooral voor de positie van de Nederlandse binnenvaart en havens, qua lastenverzwaringen en concurrentiepositie? En deelt u de mening dat alle voornemens van de Duitse regering om tol te land, ter zee en in de lucht te gaan heffen niet passen in het voornemen om de Europese interne markt te versterken? Zo nee, waarom niet?

Ter discussie

Visser en De Boer willen dat Schultz in gesprek bent met de Duitse regering het nieuwe voornemen voor tol op de vaarwegen ter discussie stelt. Welke mogelijkheden zijn er voor Nederland om deze maatregelen van tafel te krijgen en welke inzet pleegt u hierop?’ (Bron: Tweede Kamer)

Reageren op dit bericht kan onderaan deze pagina
Volg ons ook op Twitter of neem een abonnement op de nieuwsbrief