Kamervragen ‘accident alley’

886

DEN HAAG De Tweede Kamerleden Visser, Potters en Veldman van de VVD willen van minister Schultz van Infrastructuur en Milieu weten hoe het gesteld is met de verkeersveiligheid op de A73 in Brabant en Limburg. Dit naar aanleiding van het grote aantal ongevallen op de snelweg.

De Kamerleden willen onder meer van de minister een overzicht van de ongevallencijfers van de afgelopen vijf jaar voor de verschillende deeltrajecten in Brabant en Limburg en vragen Schultz welke maatregelen zijn en worden genomen om de doorstroming en verkeersveiligheid op de A73 te verbeteren.

De VVD’ers willen ook weten in hoeverre er sprake is van een toename van het aantal files op de A73 en of dit te maken kan hebben met de tolheffing in Duitsland. ‘Kunt u dit nader onderbouwen met de nieuwe Nationale Markt- en Capaciteitsanalyse en ook inzicht geven in de huidige en toekomstige filedruk op het onderliggende wegennet?

Vragen zijn er ook over in hoeverre de doortrekking van de A77 een oplossing zou kunnen zijn om de doorstroming op de A73 in de toekomst te verbeteren. ‘Welke andere maatregelen zijn of worden er onderzocht door het Rijk, provincie en gemeenten om de doorstroming en verkeersveiligheid te verbeteren?’, vragen de Kamerleden.