VVD: ‘Asiel aan Somalische piraten zou niet moeten kunnen’

602

Het verlenen van asiel aan de drie Somalische piraten die hebben geschoten op Nederlandse militairen en veroordeeld zijn tot 4,5 jaar gevangenisstraf moet niet kunnen. Tweede Kamerlid Azmani (VVD) vindt het schaamteloos te schieten op Nederlandse militairen en vervolgens in Nederland asiel aan te vragen.

‘Het zou toch niet moeten kunnen dat Nederland eerst opdraait voor de kosten van strafrechtelijke detentie van bepaalde vreemdelingen en vervolgens ook nog asiel moet verlenen aan deze Piraterij blijft grote zorg voor containerrederijenpersonen’, vraagt Azmani de staatssecretaris van Veiligheid en Justitie.

Weigeren
Azamani wil van de minister weten hoe het Nederlandse asiel- en terugkeerbeleid zich verhoudt tot het plegen van dergelijke misdrijven. ‘Hoe wordt voorkomen dat vreemdelingen uit wiens veroordeling blijkt dat zij een gevaar voor de openbare orde of nationale veiligheid zijn, zich rechtmatig vrij kunnen bewegen in Nederland door het opstarten van een asielprocedure? Kan een dergelijk misdrijf jegens Nederlandse militairen en de veroordeling daarvoor reden zijn een asielaanvraag af te wijzen op grond van gevaar voor de openbare orde of nationale veiligheid, of zelfs op grond van artikel 1F van het Vluchtelingenverdrag?’

Uitzetten
Tweede Kamerlid Fritsma (PVV) wil de garantie van de staatssecretaris de Somaliërs geen verblijfsvergunning krijgen en zo snel mogelijk worden uitgezet. ‘Het is waanzin is dat iedereen ter wereld die dat wil toegang kan krijgen tot de Nederlandse asielprocedure. Ik wil de garantie dat niet meer Somalische piraten in Nederland hun straf uit kunnen zitten teneinde te voorkomen dat ze hier door asielprocedures vervolgens kunnen blijven.’

Fritsma vraagt de staatssecretaris verder er voor te zorgen dat Nederland niet langer gebonden is aan het Vluchtelingenverdrag en aan Europese richtlijnen die dit voorschrijven. (Bron: Tweede Kamer)

Reageren op dit bericht kan onderaan deze pagina
Volg ons ook op Twitter of neem een abonnement op de nieuwsbrief