Vrouwen in de binnenvaart inventariseren misstanden

690

ROTTERDAM – Vrouwen in de Binnenvaart In Actie (VIBia) gaat een ‘grievenboek’ over misstanden in de binnenvaart maken. Het gaat met name om de zorgen die er zijn omtrent de wet-en regelgeving in de binnenvaart. ‘Die leiden soms tot onevenredig hoge kosten of leveren in enkele gevallen zelfs gevaarlijke situaties op.

Vrouwen in de binnenvaart komen met grievenboek over misstandenDe VIBia is al enige tijd bezig om minister Melanie Schultz-Verhaegen bewust te maken van de crisissituatie waar de binnenvaart zich momenteel in bevindt. ‘Deze situatie wordt alleen maar verslechterd door nieuwe wet-en regelgeving die veel schippers het water letterlijk tot aan de lippen zet.’

Geen afspraak

De vereniging heeft meerdere malen geprobeerd om een afspraak te maken met de minister. ‘Maar helaas is daar tot nu toe negatief op geantwoord. Wel heeft het ministerie de mogelijkheid geboden om alle zorgen schriftelijk kenbaar te maken. Dat heeft de VIBia ertoe bewogen om een link te openen op haar site, waar iedereen kan invullen wat hem/haar zorgen baart, het zgn. ‘grievenboek’. Voor de buitenlandse collega’s is de link ook beschikbaar in het Duits en het Frans.

De VIBia nodigt iedereen uit om van deze gelegenheid gebruik te maken, zodat duidelijk wordt waar schippers mee te maken hebben. Voor meer informatie kunt u terecht op de website van de VIBia.

Reageren op dit bericht kan onderaan deze pagina
Volg ons ook op Twitter of neem een abonnement op de nieuwsbrief