Binnenvaartvrouwen blij met Europese aandacht vaarwegen

1512

BRUSSEL – Vrouwen in de Binnenvaart In Actie (VIBia) waardeert de inzet van Europarlementariër Wim van de Camp inzake de slechte staat van onderhoud van de Europese vaarwegen. VIBia legde de Europarlementariër uit wat er volgens hen aan de vaarwegen verbeterd c.q. veranderd zou kunnen worden, Van de Camp stelde vervolgens vragen aan de Europese Commissie.

Vrouwen in de binnenvaart blij met aandacht Wim van de CampAls gevolg van de slechte staat van onderhoud van de Europese vaarwegen, worden binnenvaartschippers herhaaldelijk geconfronteerd met stremmingen, gesperde sluizen en stakingen wat direct gevolg heeft voor de exploitatie. De Europarlementariër vraagt zich dan ook af of het wel reëel is om aan de scheepvaart beperkingen op te leggen, terwijl het echte probleem achterstallig onderhoud en tekort aan personeel is.

File

Enkele leden van VIBia deden onderzoek naar de gevolgen van de vele stremmingen. ‘Zo lagen er op 14 juli 2013 bijvoorbeeld aan één kant van sluis Friedrichsfeld maar liefst 66 schepen te wachten. Deze schepen vormen een gezamenlijk tonnage van maar liefst 107.886 ton, een equivalent van 2.677 vrachtwagens. Dit zou op de weg een file betekenen van 55 kilometer en dat maal 2 omdat aan de andere kant van de sluis naar schatting een evenredig aantal schepen lag. Dit betekent een stilstaande file van Rotterdam naar Eindhoven. Dit is maar één van de vele voorbeelden van oponthoud – en inkomstenverlies – waarmee de binnenvaart regelmatig geconfronteerd wordt.’

Niet serieus

De VIBia vraagt zich af of de binnenvaart door de regering en de Europese Commissie wel als serieuze transporteur wordt gezien, terwijl de Nederlandse binnenvaart ongeveer 35% van het totale transport voor haar rekening neemt. ‘De heer Van de Camp heeft een duidelijk signaal afgegeven aan Brussel. De vaarwegen moeten beter onderhouden worden, zodat de binnenvaart zonder onnodig verlet en extra kosten haar werk kan doen.’ (Bron: VIBia)

Lees ook:
‘Vaarwegen in Europa worden zeer slecht onderhouden’

Reageren op dit bericht kan onderaan deze pagina
Volg ons ook op Twitter of neem een abonnement op de nieuwsbrief