Vragen over strenge handhaving ligtijden binnenvaart

917

In Gorinchem afgemeerde binnenvaartschippers voelen zich onwelkom door bijzonder strikte handhaving van provinciale ligtijdregels. Ook het milieu lijdt onder de strenge aanpak. SP, CDA,D66, VVD en ChristenUnie/SGP hebben de kwestie aangekaart bij het provinciebestuur.

Door de crisis in de binnenvaart liggen momenteel veel schepen langdurig werkloos aan wal. Langs het Merwedekanaal geldt echter een maximale ligduur van zeven dagen. Onder dreiging van hoge dwangsommen wordt deze termijn sinds kort streng gehandhaafd. Door deze strikte handhaving moeten veel schepen gedwongen verkassen, wat leidt SP Zuid-Holland wil meer afval en containers per binnenvaarttot verspilling van brandstof.

Niet vrijwillig
De Statenfracties van SP, D66, VVD, CDA en ChristenUnie/SGP hebben het provinciebestuur om opheldering gevraagd. SP-woordvoerder Lies van Aelst namens de fracties: ‘De schippers voelen zich onwelkom en opgejaagd. Er wordt niet alleen gedreigd met hoge dwangsommen. Sommigen hebben zelfs al een proces-verbaal aan de broek. En dat terwijl ze echt niet vrijwillig zo lang stilliggen’.

De partijen willen daarom weten wie de opdrachtgever en wat de aanleiding voor de schoonveegacties langs het Merwedekanaal was. Daarnaast liggen sommige schippers vanwege persoonlijke omstandigheden langer stil, zoals ziekte of overlijden. Dit is een extra reden voor een snelle uitzonderingsregeling, of plekken waar schepen langer mogen liggen.

Niet passen
De fracties vragen zich verder af waarom schepen niet langer dan zeven dagen op reguliere aanlegplaatsen mogen liggen. Aan ligplaatsen lijkt langs het Merwedekanaal namelijk geen gebrek en van verdringing dus geen sprake. Ook vinden de partijen dat de strenge handhaving niet goed past in het beleid van de provincie om de binnenvaart juist te stimuleren. (Bron: SP)

Reageren op dit bericht kan onderaan deze pagina
Volg ons ook op Twitter of neem een abonnement op de nieuwsbrief