Vragen en antwoorden aanleg derde spoor Betuweroute

768

Het ministerie van Infrastructuur en Milieu heeft op een aantal vragen over het derde spoor van de Betuweroute antwoord gegeven.

1. Waarom is er een derde spoor nodig tussen Zevenaar en Oberhausen?

Dat is nodig ter verbetering van het internationale spoorwegverkeer via de Betuweroute op de corridor Rotterdam – Genua. Het vervoer over de Betuweroute is de afgelopen jaren gestaag gegroeid. Per week rijden er ca. 430 goederentreinen ofwel ca. 70 à 85 op een gemiddelde werkdag over de Betuweroute. Uit de huidige prognoses blijkt dat er in 2020 tussen de 135 en 160* goederentreinen per etmaal zullen rijden in beide richtingen. Daar is de huidige capaciteit niet op berekend. Voor 2030 varieert de prognose tussen de 140 en 192* treinen. Wil de Betuweroute optimaal gebruikt worden, dan is een 3e spoor nodig.

100.000e trein over de Betuweroute2. Welke werkzaamheden gaan er plaatsvinden in Duitsland?

-Het project omvat de volgende elementen:
– over 70 km aanleg 3e spoor en over 3 km aanleg 4e spoor
– aanleg van 74 km geluidschermen
– ombouw van 11 stations
– aanleg of aanpassing van 47 viaducten en bruggen
– vervangen van 55 overwegen door 38 ongelijkvloerse kruisingen.

Werkzaamheden vinden plaats vanaf 2015-2022.

3. Heeft dit de bouw gevolgen voor het treinverkeer?

Volgens de planning in Duitsland, en zoals het zich nu laat aanzien, vinden de werkzaamheden plaats gedurende een half jaar in 2016 en vanaf november 2016 tot aan de oplevering in 2022 volgens een ritme van één week intensieve en vervolgens drie weken geen werkzaamheden. Een deel van het goederenvervoer dat nu over de Betuweroute rijdt, moet dan een week per maand van andere grensovergangen tussen Nederland en Duitsland gebruik maken. Wat de alternatieve routes zijn en om hoeveel treinen het gaat, is nog onderwerp van studie. Voor de spoorsector is het een uitgelezen kans om creatief en innovatief na te denken over hoe de capaciteit optimaal benut kan worden. Ook vervoerders zetten in op efficiency.

4. Gaat dit meer hinder opleveren voor aanwonenden van het spoor daar waar meer goederentreinen gaan rijden, de Brabantroute bijvoorbeeld?

De staatssecretaris van I&M heeft aangegeven dat ernaar gestreefd wordt om het vervoer van gevaarlijke stoffen zo veel mogelijk over de Betuweroute te laten plaats vinden. Het uitgangspunt is sowieso dat het spoorgoederenvervoer tijdens de aanleg van het 3e spoor in Duitsland wordt afgewikkeld binnen de wettelijke kaders van geluid en externe veiligheid. Ook mogen overwegen niet te lang dicht zijn. Gemeenten en provincies worden nauw betrokken bij de manier waarop treinen tijdelijk worden omgeleid. (Bron: Ministerie I&M)

Reageren op dit bericht kan onderaan deze pagina
Volg ons ook op Twitter of neem een abonnement op de nieuwsbrief