Vrachtwagenchauffeur vaker bang om naar Calais te rijden

505

ZOETERMEER – De toenemende stroom vluchtelingen die per vrachtauto via Calais naar Groot-Brittannië probeert te komen, zorgt voor onacceptabele toestanden voor transporteurs. De situatie is zodanig dat chauffeurs bang zijn om naar Calais te rijden. Transporteurs zien zich genoodzaakt opdrachten te weigeren en lijden verliezen door schades. TLN krijgt hierover van veel leden verontrustende signalen. Ondernemers en hun werknemers moeten in de EU kunnen rekenen op veilige werkomstandigheden.

Verstekelingenprobleem vraagt om drastische maatregelenTLN ontvangt meldingen van haar leden dat chauffeurs ook onderweg naar Calais al te maken krijgen met agressief gedrag van vluchtelingen. Zij lopen vaak in groepjes op parkeerplaatsen en snelwegen en proberen chauffeurs tot stoppen te dwingen, waarna zij hun kans grijpen om in het voertuig binnen te dringen. Verstekelingen hebben niets te verliezen en zijn wanhopig om aan de overkant te komen. De situatie is onwerkbaar en zo intimiderend en onveilig dat het regelmatig voorkomt dat chauffeurs niet langer op Engeland willen rijden. Vanuit de Duitse zusterorganisatie BGL komen dezelfde geluiden.

Acties

‘Gezien de ernst van de situatie willen wij heel snel met staatssecretaris Dijkhoff en direct belanghebbenden afspraken maken over oplossingen en te nemen acties’, zegt voorzitter Arthur van Dijk. ‘Ik roep de staatssecretaris op om met transportondernemers en TLN aan tafel te gaan en te bepalen welke acties we op korte termijn gezamenlijk kunnen ondernemen zodat de situatie voor chauffeurs in Calais zo snel mogelijk verbetert en zij zonder gevaar hun werk kunnen doen. De ronde tafel met staatssecretaris Dijkhoff en andere stakeholders is een noodzakelijke eerste stap om autoriteiten ook echt te laten optreden.’

Actie van Brussel nodig

TLN vindt dat het probleem door de verschillende landen op elkaar én op de transportsector wordt afgeschoven. ‘De verstekelingenproblematiek is een gezamenlijke verantwoordelijkheid en moet ook zo worden aangepakt. TLN is blij dat Nederlandse Europarlementariërs na de TLN-brandbrief van eind 2014 het probleem op de politieke agenda hebben gezet. Helaas zien we dat autoriteiten in de betrokken landen toekijken en niet ingrijpen terwijl de situatie verslechtert.’

calais1Toenemende problemen

Met de toenemende onrust in de wereld neemt het aantal vluchtelingen in Europa alleen maar toe. Er is de afgelopen weken een enorme stijging van het aantal vluchtelingen in de havens van Frankrijk,  dat per vrachtauto Engeland proberen te bereiken. Ook in de zeehavens van België neemt het probleem toe.

De transportsector doet het maximale om te voorkomen dat vluchtelingen Groot Brittannië bereiken. Leden van TLN houden zich zo goed mogelijk aan de Britse ‘code of practice’ ter voorkoming van vluchtelingen op of in de auto. Desondanks lukt het vluchtelingen alsnog aan boord te komen. Chauffeurs krijgen hiervoor forse boetes tot duizenden euro’s. Dit leidt tot  een enorme kostenpost voor transportbedrijven. Ook krijgen transportondernemers te maken met vertragingsschade en in veel gevallen ook schade aan lading en voertuig. Dat leidt uiteraard tot problemen met opdrachtgevers en ontvangers. TLN krijgt signalen van leden die zo orders mislopen. De Nederlandse transportsector draait op die manier op voor de gevolgen van een Europees probleem.
Van de transportsector mag terecht verwacht worden dat ze voldoende preventieve maatregelen neemt die gericht zijn op het voorkomen van verstekelingen in de vrachtauto. Dat doet ze dan ook maximaal. De situatie is echter zo nijpend, dat overheden hierin moeten optreden.

Lees ook:
Verstekelingenprobleem vraagt om drastische maatregelen
‘Vrachtwagenchauffeurs waakzaam op weg naar Calais’

Reageren op dit bericht kan onderaan deze pagina
Volg ons ook op Twitter of neem een abonnement op de nieuwsbrief