‘Vrachtverkeer Rotterdam gepakt met afsluiting ’s Gravendijkwal’

452

Transport en Logistiek Nederland (TLN) heeft geen begrip voor het besluit van het College van Rotterdam om de ’s Gravendijkwal af te sluiten voor het vrachtverkeer. De gemeente wil met deze maatregel de luchtkwaliteit in de stad verbeteren. TLN begrijpt de noodzaak om knelpunten aan te pakken, maar vindt dat de gemeente kansrijke alternatieve maatregelen voor vrachtauto’s om de luchtkwaliteit te verbeteren laat liggen.

‘Vrachtverkeer Rotterdam gepakt met afsluiting ’s Gravendijkwal’Het college van Burgemeester en Wethouders van de gemeente Rotterdam heeft de gemeenteraad vandaag een voorstel gepresenteerd voor een pakket aanvullende maatregelen om de luchtkwaliteit in de stad structureel en duurzaam te verbeteren. Personenauto’s, bestelwagens en taxi’s krijgen stimulerende maatregelen zoals vrijwillige sloopregelingen en financiële compensatie voor het vervangen van voertuigen. Transportbedrijven krijgen geen financiële hulp en worden gedwongen om de ’s Gravendijkwal en omliggende straten te mijden en om te rijden.

Inconsequente maatregel
Sinds de invoering van de milieuzone in het centrum van Rotterdam in 2007 heeft de transportsector als enige private sector fors geïnvesteerd en het wagenpark snel verschoond. Ook op de Maasvlakten I en II moeten vervoerders vanaf 2014 fors investeren om vrachtauto’s die nog maar 7 jaar oud zijn, af te danken en te vervangen door nieuwe. Daar komt weer een nieuwe zware maatregel bij nu de ‘s Gravendijkwal wordt afgesloten voor het vrachtverkeer. Een discriminerende maatregel die slechts beperkt effect heeft, aldus TLN.

Vrachtverkeer niet de grote vervuiler
Uit onderzoek van TNO blijkt dat op de ’s Gravendijkwal niet meer dan 18% van de luchtvervuiling wordt veroorzaakt door vrachtauto’s. Ruim 80% is dus afkomstig van andere voertuigen. Het college durft die groep slechts met een fluwelen handschoen aan te pakken, via vrijwillige sloopregelingen en het koppelen van milieueisen aan parkeervergunningen in een deel van de stad. TLN vraagt zich af hoe in de afgesloten straten straks het afval van de bewoners moet worden opgehaald, bouwprojecten en verhuizingen worden uitgevoerd en hoe grotere (internet)aankopen van bewoners kunnen worden afgeleverd. Zonder transport staat alles stil.

Alternatieven
TLN ziet veel meer heil in een gerichte benadering van vervoerders die veelvuldig gebruik maken van het Maastunnel-traject en een stimulerende aanpak gericht op verdere bundeling van goederenstromen en verschoning van het wagenpark.

Schrijf u nu in voor de nieuwsbrief en maak kans op een iPad mini

twitter