Vrachtverkeer in file kost bedrijven bijna 800 miljoen euro

583

ZOETERMEER – De files op de Nederlandse snelwegen kostten het bedrijfsleven afgelopen jaar tussen de 613 tot 797 miljoen euro. Dat is een daling ten opzichte van 2013. Dit blijkt uit onderzoek van TNO in opdracht van Transport en Logistiek Nederland (TLN) en verladersorganisatie EVO.

De conclusie is overduidelijk: asfalt werkt om de filedruk te verminderen. De organisaties vinden dat de overheid daarom door moet gaan op de ingeslagen weg door een groot aantal knelpunten aan te pakken. Andere aandachtspunten zijn de realisatie van gemaakte plannen en onderhoud.

Uit de recessie, in de fileDe onderzoeksresultaten staan in de Economische Wegwijzer van TLN en EVO; een jaarlijks overzicht van de top-20 duurste files voor het vrachtverkeer van Nederland. De A15 tussen de Beneluxtunnel en het Vaanplein staat op de eerste plek van duurste files voor het vrachtverkeer in Nederland in het afgelopen jaar. Nummer twee op de lijst is de A27 tussen Gorinchem en Hooipolder, gevolgd door de A58 tussen Galder en Batadorp.

Vertragingsschade

De dagelijkse files zorgen voor veel irritatie bij weggebruikers en leiden tot veel schade voor het bedrijfsleven als gevolg van tijdverlies en meer brandstofverbruik. TNO schat de directe schade van reistijdverliezen voor bedrijven  op circa 258 miljoen euro. Een daling van bijna 30 miljoen euro ten opzichte van 2013. Naast directe schade, leiden files ook tot andere kosten, zoals de inzet van extra voertuigen en aanpassingen in de rit- en routeplanning. TNO schat de totale kosten als gevolg van files in 2013 op 613 miljoen tot 797 miljoen euro. Zowel vervoerders (TLN) als handels- en productiebedrijven (EVO) krijgen deze rekening voor hun kiezen.

Toename

Volgens TLN en EVO werpt het investeringsbeleid van het Rijk in infrastructuur de afgelopen jaren haar vruchten af. Dankzij extra asfalt is de filedruk in 2013 op een groot aantal belangrijke knelpunten enorm gedaald en is de schade voor bedrijven ook flink afgenomen. Zorgelijk is echter dat de filedruk in 2014 weer oploopt. In het tweede en derde kwartaal is de filezwaarte (lengte maal duur van de files) na jaren van daling, weer toegenomen. Ook de prognoses van het ministerie van Infrastructuur en Milieu voor 2028 laten zien dat op veel plaatsen in het wegennet knelpunten blijven bestaan. Knelpunten waarvoor nog geen concrete plannen bestaan, zijn bijvoorbeeld de A15 (Papendrecht-Gorinchem) en de A2 (Deil-Empel).

Doorgaan met investeren

TLN en EVO benadrukken het belang van deze investeringen om de fileschade verder terug te dringen en de economie te versterken. Tot slot stellen de twee organisaties dat naast investeringen, ook een betere benutting van het bestaande asfalt via gedragsmaatregelen noodzakelijk is, zoals gebeurt in  het programma ‘Beter Benutten’. (Bron: EVO)

Reageren op dit bericht kan onderaan deze pagina
Volg ons ook op Twitter of neem een abonnement op de nieuwsbrief