‘Vrachtauto’s veroorzaken meer schade, dus het gaat beter’

473

Vrachtauto’s rijden meer kilometers en hebben daardoor de laatste maanden zeven procent meer schade veroorzaakt. Verzekeraar TVM ziet daarin de eerste tekenen van economisch herstel in de transportsector. De premie-inkomsten van de verzekeraar namen met vijf procent toe.

Volgens TVM vervangen transporteurs niet slechts het bestaande wagenpark, maar wordt ook langzaamaan uitgebreid. ‘Het aantal objecten dat we verzekeren, neemt voor het eerst sinds 2008 weer toe’, aldus TVM-bestuursvoorzitter Arjan Bos. ‘Er wordt eindelijk weer geïnvesteerd in meer auto’s.’

Positieve vooruitzichten
Op de ledenbijeenkomst van TVM verzekeringen in Nijkerk schetste Bos voorzichtige positieve vooruitzichten voor de transportwereld. ‘De logistieke sector is als vanouds een van de ‘Vrachtauto’s veroorzaken meer schade, dus het gaat beter’graadmeters voor de economie, net als de uitzendbranche. Vervelend voor ons als schadeverzekeraar is dat meer bedrijvigheid ook meer schade betekent. Die wetmatigheid proberen we te beperken door schadepreventieprogramma’s.’

Lichtpuntjes
Tom van Herk, scheidend voorzitter van de Raad van Commissarissen bij TVM, ziet eveneens lichtpuntjes na vijf moeilijke jaren in de transportsector. ‘De bedrijvigheid neemt flink toe, volgens het ING-kwartaalbericht voor de transportsector zelfs met 1,2% in 2014 en 1,8% in 2015. Maar daarmee is het leed in de logistieke wereld nog niet geleden. De prijzen blijven achter. Daarnaast zijn in de saneringsslag van de afgelopen jaren 13.000 banen verdwenen en is het aantal transportbedrijven ingekrompen van 12.500 in 2008 naar 11.000 nu. Veel bedrijven hebben ingeteerd op hun eigen vermogen en hebben een slechte balans. De sanering in onze sector is nog niet helemaal ten einde. En ook het uitvlaggen is nog niet voorbij.’

Onbemand vervoer
Peter Appel hield de TVM-leden voor voorzichtig te zijn met onbemand vervoer. ‘We moeten echt even nadenken wat dat voor onze sector gaat betekenen.’ De TVM-leden zijn daarvoor overigens minder beducht. In een elektronische stemming liet de meerderheid weten dat die ontwikkeling geen banen zal kosten.

Ondernemer Frits van Eerd, CEO van Jumbo met ruim 600 winkels, een omzet van € 7 miljard en 64.000 werknemers, brak een lans voor het toestaan van nachtelijke bevoorrading van zijn winkels. In een inspirerende bespiegeling van zijn sport- en zakenleven zei hij te willen inspelen op de 24-uurseconomie. ‘Als de vrachtwagens geen lawaai meer maken, de laadklep geen herrie meer veroorzaakt en de rolcontainers stil in- en uitgeladen kunnen worden, dan kunnen we straks 24 uur per dag en zeven dagen per week bevoorraden. Dat zou het wegennet behoorlijk ontlasten en het milieu sparen.’

Halvering
De coöperatie TVM heeft een goed jaar achter de rug. Na belasting resteert een winst over 2013 van € 7,2 miljoen, op een totale omzet van € 288,8 miljoen. Dat is weliswaar een halvering ten opzichte van 2012, maar die terugval is grotendeels toe te schrijven aan een defensievere beleggingsstrategie en een hogere schadelast. (Bron: TVM)

Volg TotaalTrans op Twitter