Vos Logistics en Michelin verduurzamen transport

679

Logistiek dienstverlener Vos Logistics en Michelin Groep gaan het aantal lege kilometers en daarmee de CO2-emissie verder terug te dringen. De twee bedrijven tekenden daarvoor onlangs een preferred carrier agreement.

Als logistiek dienstverlener werkt Vos Logistics al jarenlang voor de Michelin Groep ten behoeve van de Europese distributie van banden. Een team met specialisten van beide partijen gaat de goederenstromen analyseren en combineren, met als doel de beste routes, rijschema’s en inzet van materieel te verkrijgen. Voor Michelin gaat het hierbij om zowel goederenstromen van finale goederen, intercompany-leveringen als de aanvoer van grondstoffen voor fabrieken.

Vos Logistics en Michelin verduurzamen transportDuurzamer

Deze manier van samenwerken met klanten is volgens CEO Frank Verhoeven, een logische vervolgstap in de duurzaamheidstrategie van Vos Logistics. ‘De eerste jaren was onze strategie vooral gericht op operational excellence en veilige en milieuvriendelijke vervoers- en logistieke oplossingen binnen de eigen invloedssfeer. Daar hebben we inmiddels veel in bereikt. In de volgende fase staat het optimaliseren van goederenstromen samen met klanten centraal om tot schonere en efficiëntere transportoplossingen te komen. Wij hebben de kennis en technologie in huis om dit te realiseren.’

Betrouwbaar

Hubert Franck, procurement director European logistics bij Michelin, denkt dat een efficiëntere inrichting van Michelins transportnetwerk nog meer oplevert dan een reductie van de CO2-uitstoot en kostenbesparing. ‘We kunnen zo bovendien onze gewenste transportcapaciteit en leverbetrouwbaarheid borgen. Dit lukt alleen met gecommitteerde en gekwalificeerde partners. Gezien onze langjarige relatie en samenwerking met Vos Logistics zien wij in Vos Logistics zo’n partner.’

Programma

De overeenkomst is onderdeel van een programma van Michelin waarmee de bandenproducent haar Europese distributiestromen wil optimaliseren. Door deze samenwerking kan Michelin de kosten op duurzame wijze onder controle houden en transportcapaciteit voor haar goederenstromen zeker stellen. (Bron: Vos Logistics)

Reageren op dit bericht kan onderaan deze pagina
Volg ons ook op Twitter of neem een abonnement op de nieuwsbrief