Vopak zet vijftien kleinere terminals in de verkoop

444

Vopak gaat vijftien kleinere terminals verkopen. Vopak wil hiermee haar wereldwijde netwerk verder stroomlijnen.

Vopak deed voor de toekomstige strategie van het bedrijf een review. Als gevolg daarvan ziet Vopak mogelijkheden voor waardecreatie in zowel haar terminalportfolio als in haar bedrijfsvoering. Tegen de achtergrond van het veranderende energie- en petrochemielandschap en een aanhoudende verschuiving van West naar Oost heeft Vopak de terminalportfoliocriteria voor haar bestaande terminals en haar projectontwikkelingsactiviteiten verder aangescherpt.

Vopak heeft de volgende terminalportfoliocriteria geformuleerd:

  1. grote hubs, die intercontinentale productstromen ondersteunen;
  2. terminals die wereldwijd groei faciliteren in de markten voor gas;
  3. import-distributieterminals in belangrijke markten met structurele tekorten;
  4. industriële en chemieterminals in de Americas, het Midden-Oosten en Azië.
Zeer divers

In de afgelopen tien jaar heeft Vopak zich gericht op de ontwikkeling van een zeer gediversifieerd wereldwijd netwerk en de stapsgewijze verdere professionalisering van haar operationele en commerciële processen. De focus op groei, in combinatie met een niet-aflatende inzet op het gebied Vopak verbetert opslagcapaciteit benzeen en pygasvan veiligheid en dienstverlening heeft Vopak in staat gesteld haar huidige toonaangevende positie in de onafhankelijke markt voor tankopslag op te bouwen.

Nieuwe dynamiek

Sinds 2013 is de tankopslagmarkt echter negatief beïnvloed door een aanzienlijke toename in het aanbod van opslagcapaciteit in bepaalde markten evenals door ontwikkelingen in wetgeving en geopolitiek. Dit heeft geresulteerd in een nieuwe marktdynamiek met verschillende gevolgen voor verschillende product-marktcombinaties en druk op de bezettingsgraden en tarieven, voornamelijk in Europa. Bovendien is de tijdige uitvoering van nieuwe winstgevende uitbreidingsprojecten minder voor de hand liggend geworden. Om deze redenen zijn de vooruitzichten zoals afgegeven voor 2014 niet volledig in lijn met de groeiambities van de onderneming voor de lange termijn, zoals eerder gecommuniceerd in de periode 2010-2012. Tegen deze achtergrond heeft Vopak de business review uitgevoerd.

Uitvoering afstemmen

Volgens CEO Eelco Hoekstra heeft Vopaks strategie zijn bedrijf in staat gesteld in de afgelopen tien jaar een solide toonaangevende positie op te bouwen in de onafhankelijke tankopslagmarkt. ‘Vopak zal haar strategische focus in een veranderend landschap handhaven, maar de uitvoering van haar strategie afstemmen op de uitdagingen en mogelijkheden die de nieuwe dynamiek in de markt met zich mee brengt. Wij hebben criteria geformuleerd voor onze netwerkaspiraties en zijn in een positie waarin wij de efficiëntie ten aanzien van ons kapitaal en onze bedrijfsvoering verder kunnen verbeteren. Wij zullen meer waarde creëren met onze belangrijkste vermogensbestanddelen en competenties, en lange termijn robuuste vrije kasstromen genereren tegen een gebalanceerd risico-rendement profiel voor onze stakeholders en aandeelhouders. Wij nemen de noodzakelijke stappen in het vormgeven van ons netwerk om te voorzien in de stromen op de locaties die het ertoe doen, nu en in de toekomst.’ (Bron: Vopak)

Bekijk alle foto’s van de Oranjegekte in transport en logistiek in het Oranjealbum

Reageren op dit bericht kan onderaan deze pagina
Volg ons ook op Twitter of neem een abonnement op de nieuwsbrief